TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Ban đại diện NHCSXH huyện An Biên tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

(19:33 | 12/01/2024)

Chiều ngày 10/01/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có Đ/C Trần Thanh Điền, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Mãi - Giám đốc PGD NHCSXH huyện và các Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Tấn Mãi - Giám đốc PGD NHCSXH huyện báo cáo dự thảo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện An Biên năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện An Biên tiếp tục chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND cấp xã, thị trấn các đơn vị có liên quan, triển khai kịp thời, có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn ngay từ những ngày đầu năm, do đó hoạt động tín dụng chính sách vẫn giữ ổn định, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và đạt được một số kết quả tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Theo đó, Tổng nguồn vốn đến thời điểm 31/12/2023 đạt395.481 triệu đồng, tăng 64.531  triệu đồng, tỷ lệ tăng 19,50% so với đầu năm.Nguồn vốn Ngân sách tỉnh, huyện 21.726 triệu đồng, chiếm 5,49% so tổng nguồn vốn, tăng 3.968 triệu đồng, tỷ lệ tăng 22,34% so đầu năm.Nguồn vốn huy động được 30.854 triệu đồng, chiếm 7,8% so tổng nguồn vốn, đạt 100,18%  chỉ tiêu giao, tăng 2.701 triệu đồng so với đầu năm, có 100% tổ TK&VV và 96,02% hộ tham gia gửi tiết kiệm qua Tổ.
Trong năm 2023 là có 3.283 lượt khách hàng vay vốn các chương trình với số tiền 124.042 triệu đồng , qua đó đã giúp vốn cho 1.247  lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn với số tiền 52.340 triệu đồng; 1.279 hộ vay vốn xây mới và sửa chữa 2.558 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, số tiền 23.941 triệu đồng; 505 lao động vay vốn giải quyết việc làm, số tiền 24.330 triệu đồng; 167 hộ vay chương trình HSSV với số tiền 5.574 triệu đồng; 08 hộ vay xuất khẩu lao động với số tiền 925 triệu đồng; Cho vay nhà ở xã hội - NĐ 100/2015 cho 13 hộ với số tiền 11.730 triệu đồng, cho vay hộ SXKD VKK cho 62 hộ với số tiền 5.101 triệu đồng...
Về chất lượng tín dụng: Đến 31/12/2023 nợ quá hạn và nợ khoanh là 3.724triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,94%/tổng dư nợ, tăng 113 triệu đồng so với đầu năm, trong đó: Nợ quá hạn 822 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,21% so tổng dư nợ, tăng 136 triệu đồng  so đầu năm; Nợ khoanh 2.902 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,73% so tổng dư nợ, giảm 23 triệu đồng so dầu năm.Trong năm chất lượng tín dụng cơ bản ổn định, trong đó có 05 xã có tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn so bình quân toàn huyện (Tây Yên A 0,12%, Nam Thái A 0,04%, Nam Yên 0,09%, Hưng Yên 0,14% và Tây Yên 0,21%; các xã, thị trấn còn lại cao hơn bình quân chung toàn huyện nhưng đều dưới 0,35%.  
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Điền,Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy,Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã đánh giá cao những kết quả NHCSXH đã đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trong năm 2024 như sau: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền; tháo gỡ những khó khăn trong việc quản lý, tiếp tục giải ngân kịp thời các nguồn vốn khi được giao vốn; Quan tâm các chương trình đặc thù để tiếp tục cho vay, rà soát các đối tượng, tập trung giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu;Tăng trưởng tín dụng từ 10% trở lên, Hoàn thành trên 99% kế hoạch dư nợ các chương trình được giao,Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,29%, Thu lãi các chương trình đạt từ 99% trở lên, Chất lượng hoạt động huyện đạt loại tốt, cấp xã không có xếp loại trung bình và yếu, Thực hiện hoàn thành 100% các kế hoạch kiểm tra giám sát trong năm, duy trì và giữ vững chất lượng hoạt động, đặc biệt cần chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, tập trung thực hiện công tác xử lý và thu hồi nợ đến hạn; xử lý nợ quá hạn; quản lý tốt nguồn vốn vay; cho vay đúng đối tượng; quan tâm đến huy động tiền gửi tiết kiệm, giải ngân cho hộ nghèo, cận nghèo, Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 22/2023/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ,các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh trên địa bàn huyện./.