TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện An Biên tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2023

(14:01 | 24/07/2023)

Sáng ngày 06/7/2023, Ông Trần Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện An Biên đã chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động Ban đại diện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự hội nghị có Trưởng ban và các thành viên Ban đại diện huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn, lãnh đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, đại diện Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Biên đến dự và đưa tin. Tại Hội nghị, các thành viên tham dự đã tiếp thu các văn bản, tài liệu triển khai trong hội nghị nghe Giám đốc Phòng giao dịch thay mặt Ban đại diện báo cáo kết quả hoạt động Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Qua buổi làm việc, Ông Trần Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện An Biên đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm, dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát nhưng vẫn còn ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế - xã hội của Nhân dân trên địa bàn, nguồn vốn từ Trung ương chậm phân giao…  Trước những khó khăn trên, Ban đại diện huyện đã báo cáo, tham mưu kịp thời đến Cấp ủy, UBND huyện chỉ đạo quyết liệt, UBND các xã, thị trấn và các đoàn thể nỗ lực cố gắng, bám sát các Nghị quyết, các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và các giải pháp để triển khai thực hiện một cách quyết liệt, từ đó đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt, NHCSXH huyện thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra như: Trong 06 tháng đầu năm có 1.802 lượt khách hàng vay vốn các chương trình với số tiền 58.733 triệu đồng (cao hơn so cùng kỳ 704 triệu đồng), qua đó đã giúp vốn cho 805 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn; 842 hộ vay vốn xây mới và sửa chữa 1.684 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 128 lao động vay vốn giải quyết việc làm,20 hộ vay chương trình HSSV với; 04 hộ vay xuất khẩu lao động; Cho vay nhà ở xã hội - NĐ 100/2015 cho 03 hộ;  Doanh số thu nợ 28.406 triệu đồng, thấp hơn 5.848 triệu đồng so cùng kỳ năm 2022. Thành viên Ban đại diện quan tâm thực hiện kiểm tra ngay từ đầu năm được 9/9 xã, thị trấn đạt 100% kế hoạch; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện đạt 117% kế hoạch giao; tổ chức tập huấn đến Trưởng Ban Giảm nghèo cấp xã, Trưởng ấp, khu phố, lãnh đạo Hội đoàn thể nhận ủy thác và Ban quản lý Tổ TK&VV đạt 100%; 71,36% tổ TK&VV có nợ quá hạn bằng không.
Tuy nhiên, Ban quản lý tổ TK&VV nhiều nơi chưa quyết liệt trong việc đôn đốc người vay trả nợ đến hạn định kỳ dẫn đến khó khăn và nguy cơ phát sinh nợ quá hạn khi món vay đến hạn kỳ cuối; Chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV chưa đồng đều, chưa cương quyết thu tiết kiệm theo quy ước; còn 10 tổ có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2%.
Từ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đề ra mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện đến cuối năm 2023 và giao cho Ban Giám đốc NHCSXH huyện, thành viên Ban đại diện huyện tổ chức thực hiện các mục tiêu, giải pháp được nêu trong báo cáo, trong đó tập trung số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tham mưu Huyện ủy triển khai và tổ chức thực hiện Công văn số 482-CV/HU ngày 01/3/2022 về việc chỉ đạo thực hiện Kết luận số 06-KL của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.  Tổ chức triển khai và thực hiện tốt Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 13/6/2023 về việc Kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030” trên địa bàn huyện An Biên. Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 36/NĐ-CP của Chính phủ  về thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH và Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn 2021-2023 đạt theo lộ trình đến 31/12/2023. Chủ động phối hợp với cơ quan xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2024 và giai đoạn 2024-2026.