TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện An Biên tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 03 tháng đầu năm 2023

(10:19 | 06/04/2023)

Sáng ngày 06/4/2023, Ông Trần Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện An Biên đã chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động Ban đại diện 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Tham dự hội nghị có Trưởng ban và các thành viên Ban đại diện huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn, lãnh đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, đại diện Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Biên đến dự và đưa tin. Tại Hội nghị, các thành viên tham dự đã tiếp thu các văn bản, tài liệu triển khai trong hội nghị nghe Giám đốc Phòng giao dịch thay mặt Ban đại diện báo cáo kết quả hoạt động Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện 3 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023.
Qua buổi làm việc, Ông Trần Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện An Biên đánh giá: Trong 3 tháng đầu năm, dù dịch Covid – 19 đã được kiểm soát nhưng vẫn còn ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế - xã hội của Nhân dân trên địa bàn, tuy nhiên, Ban đại diện và NHCSXH huyện đã báo cáo, tham mưu kịp thời đến Thường trực Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện quyết liệt kịp thời gói tín dụng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn, đẩy mạnh giải ngân để người nghèo và các đối tượng chính sách khác kịp thời tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất; triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ.
UBND các xã, thị trấn và các đoàn thể nỗ lực cố gắng, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và các giải pháp để triển khai thực hiện một cách quyết liệt, từ đó đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt như: Thực hiện đạt 5/7 chỉ tiêu nghị quyết Ban đại diện huyện đề ra; chất lượng tín dụng tiếp tục chuyển biến tích cực, Thành viên Ban đại diện quan tâm thực hiện kiểm tra ngay từ đầu năm được 03/9 xã, thị trấn; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện đạt 117% kế hoạch giao; cơ bản đáp ứng kịp thời vốn cho người dân về vốn vay, nhiều mô hình, dự án hiệu quả, chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng cấp huyện quản lý đạt loại tốt và tiếp tục được giữ vững, nợ quá hạn được kiểm soát, có 01 xã nợ quá hạn bằng không và 79% tổ TK&VV có nợ quá hạn bằng không.

Tuy nhiên, tỷ lệ thu lãi theo đề án chưa đạt, một vài đơn vị thực hiện chỉ tiêu phương án đạt thấp; hội đoàn thể cấp xã vài nơi thực hiện kiểm tra, giám sát còn chậm; chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV chưa đồng đều, còn 09 tổ có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2%.
Từ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đề ra mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện đến cuối quý II năm 2023 và giao cho Ban Giám đốc NHCSXH huyện, thành viên Ban đại diện huyện tổ chức thực hiện các mục tiêu, giải pháp được nêu trong báo cáo, trong đó tập trung số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tiếp tục tham mưu Huyện ủy triển khai và tổ chức thực hiện Công văn số Công văn số 482-CV/HU ngày 01/3/2022 về việc chỉ đạo thực hiện Kết luận số 06-KL của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. 
- Tổ chức triển khai và thực hiện tốt Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030; Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 36/NĐ-CP của Chính phủ  về thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH và Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
- Triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng mới kịp thời. Tranh thủ các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn cho Nhân dân để sản xuất, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt và hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2023. Chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn 2021-2023 đạt theo lộ trình đến 30/6/2023. Phấn đấu đến 30/6/2023 không còn Hội cấp xã có tỷ lệ nợ quá hạn trên 0,5% và 1/3 Hội, đoàn thể cấp xã nợ quá hạn bằng không 
- Thực hiện kiểm tra, giám sát 06 xã, thị trấn còn lại, đạt 100% kế hoạch năm. Thành viên Ban đại diện là lãnh đạo các ban, ngành, Hội đoàn thể tiếp tục giám sát, đôn đốc các đơn vị được phân công bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đạt các chỉ tiêu phương án nâng cao chất lượng tín dụng cấp xã năm 2023, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. 
Thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND xã, thị trấn tham dự giao ban cùng tổ giao dịch xã ít nhất 1 lần/quý để nắm bắt tình hình quản lý vốn vay và kịp thời xử lý những tồn tại, hạn chế. Chỉ đạo nắm sát nhu cầu vốn và xét vay đúng đối tượng, có mô hình, công khai nhằm hỗ trợ vốn kịp thời, khắc phục và phát triển kinh tế sau ảnh hưởng của dịch bệnh … Quản lý vốn hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn được phân giao về địa bàn. Quan tâm bố trí điểm giao dịch NHCSXH đảm bảo an toàn nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu giao dịch của Nhân dân, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
Tập trung các nguồn vốn tạm thời, nhàn rỗi vào NHCSXH theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư, vận động các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân, hội viên mở tài khoản tiền gửi hoạt động tại NHCSXH để tăng cường nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện thực hiện tốt Kế hoạch số 276/KH-LN ngày 30/3/2023 kế hoạch tổ chức tháng cao điểm “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.