TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Hiệu quả từ Nguồn vốn nhận ủy thác địa phương (Nguồn vốn ngân sách huyện)

(07:53 | 08/03/2023)

Từ khi chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước vào một đầu mối là Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội:
Đến nay nguồn vốn ngân sách huyện chuyển qua NHCSXH huyện được 3.239 triệu đồng, chiếm 0,97% tổng nguồn vốn. Chủ yếu giải quyết cho vay 2 chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường (NS&VSMT) và hỗ trợ tạo việc làm đã giải ngân cho hơn 180 lượt hộ gia đình vay vốn. Giải quyết cho 25 lao động tạo việc làm mới với số tiền 649 triệu đồng có mức thu nhập ổn định, giúp cho 125 hộ gia đình vay vốn với số tiền 2.332 triệu đồng để xây dựng và nâng cấp hơn 230 công trình NS&VSMT. 
Có lẽ Chương trình cho vay NS&VSMT có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống xã hội về nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày của người dân nơi đây, nhu cầu sử dụng nước sạch và vấn đề bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Thị trấn Thứ Ba tuy là trung tâm hành chính, thương mại của huyện nhưng xung quanh các vùng ven thị trấn đa số là người dân tộc Khơmer là hộ nghèo có mức sống thấp đời sống nhiều khó khăn thiếu thốn, vả lại là khu vực đô thị nên từ trước đến nay không được thụ hưởng nguồn vốn vay từ chương trình NS&VSMT từ vốn trung ương. Đầu năm 2023 UBND huyện đã chuyển sang nguồn vốn 700 triệu đồng giải quyết cho vay 35 hộ dân địa bàn thị trấn khó khăn về nhu cầu nước sạch và vệ sinh môi trường. Qua đó nhiều hộ gia đình đã xây dựng được công trình nước sạch sử dụng và công trình nhà vệ sinh. Cụ thể hộ Danh Chí Phụng ở khu phố 1 là hộ nghèo không có nhà vệ sinh phải làm câu tạm trên sông, nhà có mẹ già hơn 90 tuổi đi lại khó khăn vào ban đêm, nay được xét cho vay và đã xây xong có được nhà vệ sinh sạch đẹp đúng dịp đầu năm mới, bà tỏ vẽ vui mừng, cảm động tỏ lòng thành rất biết ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã xem xét quan tâm giúp đỡ cho gia đình. 
Hy vọng thời gian tới Chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách huyện phân bổ nguồn vốn cho địa bàn thị trấn để người dân sẽ được tiếp cận nguồn vốn để thực hiện mơ ước của mình góp phần xây dựng cuộc sống mới ở đô thị, làm thay đổi bộ mặt xã hội, góp phần vào ổn định an sinh xã hội, nâng cao giá trị cuộc sống.