TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (NHCSXH) VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHCSXH TỈNH KIÊN GIANG

(13:36 | 30/12/2022)

Sáng ngày 20/12/2022, Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) do ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (PTNT) - Ủy viên HĐQT, làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Kiên Giang về tình hình hoạt động của Ban đại diện HĐQT tỉnh trong 11 tháng của năm 2022 và phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Theo đó, trong năm 2022 Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và cấp huyện đã duy trì, tổ chức các cuộc họp đúng định kỳ hằng quý, tổng số kỳ họp của Ban đại diện HĐQT trong năm là 64 kỳ họp, trong đó: Cấp tỉnh 04 kỳ, cấp huyện 60 kỳ họp; thành phần tham dự tương đối đầy đủ, nội dung các kỳ họp tập trung đánh giá kết quả hoạt động của kỳ trước, bàn bạc, thảo luận, thống nhất những nhiệm vụ của kỳ tiếp theo và trên cơ sở thống nhất tại kỳ họp, Trưởng Ban đại diện HĐQT 02 cấp ban hành nghị quyết để chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, trong năm 2022 Ban đại diện đã tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai và tổ chức  thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016, Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai và tổ chức  thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH. Theo đó, ngân sách địa phương chuyển ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 62,9 tỷ đồng, hoàn thành 139,9% kế hoạch năm. Từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW (từ năm 2015) đến nay đã chuyển nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH đạt 301,9 tỷ đồng.
Hàng năm, căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát của HĐQT, Ban đại diện HĐQT tỉnh, huyện đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát và phân công cụ thể đối với thành viên thực hiện. Tổng số thành viên được phân công kiểm tra, giám sát là 304/322 thành viên, trong đó Ban đại diện tỉnh đã phân công 13/14 thành viên, Ban đại diện cấp huyện phân công 291/308 thành viên (trong đó có 144 thành viên là Chủ tịch UBND cấp xã). Kết quả kiểm tra, giám sát có 304 thành viên Ban đại diện HĐQT 02 cấp thực hiện, đạt 100% kế hoạch năm.
Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giai đoạn 2016-2020 từ 8,84% xuống còn 2,57% (theo kết quả điều tra hộ nghèo giai đoạn 2022-2025), giúp vốn kịp thời đến người dân khó khăn trong đại dịch Covid-19 phát triển kinh tế, phục hồi sản xuất. Các chương trình tín dụng chính sách đã kịp thời giúp cho người dân khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn,... qua đó: đã giúp vốn cho 3.032 hộ nghèo, 3.628 hộ cận nghèo và 5.878 hộ mới thoát nghèo vay sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống; hỗ trợ 15.617 hộ gia đình vay vốn xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp trên 30 ngàn công trình nước sạch và công trình vệ sinh; cho vay hộ gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, thương nhân vùng khó khăn 1.328 khách hàng; 7.640 khách hàng vay vốn tạo việc làm và duy trì việc làm cho 21.661 lao động; 1.331 lượt hộ gia đình vay vốn chi phí học tập cho học sinh sinh viên; 65 khách hàng vay chương trình nhà ở xã hội; 104 lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 5 lượt Người sử dụng lao động được vay để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất.
Tại buổi làm việc, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh  Kiên Giang đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm làm rõ thêm những kết quả đạt được trong năm, đồng thời trao đổi về những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện các các chương trình tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, đề xuất các kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng để người dân tiếp cận tốt hơn với các nguồn vốn ưu đãi phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.
Kết luận buổi làm việc, ông Trần Thanh Nam Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Ủy viên HĐQT NHCSXH biểu dương Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Kiên Giang đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn cũng như với Ban giám đốc Chi nhánh. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, đặc biệt đối với cấp xã theo hướng phân công nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, có định hướng giải ngân nên tập trung vào các dự án có hiệu quả trong đó ưu tiên cho các nơi tổ chức triển khai thực hiện tốt tín dụng chính sách, ưu tiên các chương trình mục tiêu quốc gia cho đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình giảm nghèo gắn với các chương trình nông thôn mới. Ngoài ra ông cũng đề nghị các tổ chức chính trị xã hội quan tâm triển khai các chương trình, mục tiêu đề án của hội, đoàn thể mình gắn với nguồn vốn tín dụng chính sách, lưu ý nhiều hơn đến các Tổ tiết kiệm và vay vốn do mình quản lý để củng cố kiện toàn không còn tổ yếu, kém nhằm tạo hiệu quả việc sử dụng đồng vốn tín dụng chính sách.