TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách trong công tác giảm nghèo tại địa phương

(08:01 | 27/10/2022)

Trong những năm qua, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện An Biên đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc sống góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng huyện An Biên trở thành huyện nông thôn mới.

Hộ anh Danh Đẹp, ấp Cái Nước Ngọn, xã Đông Yên là hộ nghèo, gia đình gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn làm ăn. Năm 2017, anh được Đoàn thanh niên xã tính chấp cho vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện để xây dựng mô hình nuôi ốc bưu đen sinh sản và ốc thương phẩm. Nhờ chịu khó chăm sóc, học hỏi kinh nghiệm, cho nên mô hình nuôi ốc của anh phát triển tốt, ốc bưu giống sản xuất ra đảm bảo chất lượng tốt, cung cấp con giống cho bà con nuôi ốc bưu đen thương phẩm. Mô hình đã đem đến cho gia đình anh thu nhập bình quân hàng tháng 4 triệu đồng từ bán ốc thịt và ốc giống, qua đó góp phần giúp gia đình anh từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Anh Danh Đẹp chia sẻ: “Thời điểm khó khăn nhất nguồn vốn cho vay của NHCSXH đã cứu cánh cho gia đình tôi, tạo điều kiện gia đình phát triển kinh tế. Qua đó, gia đình đã vượt qua khó khăn, từng bước có cuộc sống ổn định”.
Thông qua nguồn vốn vay của NHCSXH huyện An Biên, nhiều mô hình kinh tế ở xã Đông Yên đã phát huy hiệu quả với các chương trình cho vay như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn ... Từ nguồn vốn ưu đãi này của NHCSXH đã thúc đẩy người dân trong xã phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cũng như góp phần thiết thực nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ông Phan Văn Phê – Bí thư xã đoàn Đông Yên, huyện An Biên cho biết: “Trong những năm qua, xã đoàn Đông Yên đã được tiếp cận các nguồn vốn của NHCSXH đã giúp cho nhiều hộ dân thoát nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần xây dựng xã Đông Yên trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022”.
Để nguồn vốn đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách có hiệu quả; Hằng năm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện An Biên đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ, của tỉnh và địa phương; Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tại 9 xã, thị trân. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, rà soát chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra việc bình xét cho vay đảm bảo công khai, minh bạch, đôn đốc, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng quy định. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Tấn Mãi – Phó Giám đốc phụ trách Phòng Giao dịch NHCSXH huyện An Biên cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các tổ chức Hội rà soát lại các đối tượng đủ điều kiện vay vốn, tạo điều kiện cho các hộ được tiếp cận nguồn vốn trong thời gian sớm nhất”.
Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng từ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện An Biên không chỉ góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện. Đây là tiền đề quan trọng để góp phần xây dựng huyện trở thành huyện Nông thôn mới theo Nghị Quyết của đảng bộ huyện đề ra./.