TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Ban đại diện NHCSXH huyện An Biên tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

(08:21 | 13/10/2022)

Chiều ngày 06/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có Đ/C Trần Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Mãi - Phó Giám đốc phụ trách PGD NHCSXH huyện và các Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Tấn Mãi - Phó Giám đốc phụ trách PGD NHCSXH huyện báo cáo dự thảo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện An Biên 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.
Chín tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện An Biên tiếp tục chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND cấp xã, thị trấn các đơn vị có liên quan, triển khai kịp thời, có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn ngay từ những ngày đầu năm, do đó hoạt động tín dụng chính sách vẫn giữ ổn định, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và đạt được một số kết quả tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Theo đó, Tổng nguồn vốn đến thời điểm 30/9/2022 đạt 318.109 triệu đồng, tăng 23.425 triệu đồng so với năm 2021. Trong đó:  nguồn vốn cân đối từ Trung ương là: 265.466 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 83,45% tổng nguồn vốn; Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là: 18.206 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 5,72%, tăng 2.566 triệu đồng so với năm 2021. Trong đó:  nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách tỉnh: 15.667 triệu đồng, tăng 1.906 triệu đồng so năm 2021; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện: 2.539 triệu đồng, tăng 660 triệu đồng so với năm 2021, hoàn thành 110% kế hoạch năm. Nguồn vốn huy động đạt: 34.437 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 10,8% tổng nguồn vốn, tăng 4.311 triệu đồng so với năm 2021. Trong đó: huy động của các tổ chức và cá nhân: 15.447 triệu đồng, tăng 2.361 triệu đồng so với năm 2021; huy động qua tổ viên Tổ TK&VV là 18.990 triệu đồng, tăng 1.950 triệu đồng so với năm 2021, có 100% tổ TK&VV và 96% hộ tham gia gửi tiết kiệm.
Doanh số thu nợ 9 tháng đầu năm 2022 là 43.825 triệu đồng, cao hơn 13.201 triệu đồng so với cùng kỳ 2021. Tổng dư nợ đến thời điểm 30/9/2022 đạt 317.782 triệu đồng/11.302 hộ vay, tăng 23.158 triệu đồng (+7,86%) so với đầu năm. Dư nợ tăng tập trung vào các chương trình: Chương trình giải quyết việc làm tăng 10.823 triệu đồng; NS&VSMTNT tăng 12.895 triệu đồng; Hộ mới thoát nghèo tăng 14.713 triệu đồng; hộ Cận nghèo tăng 14.570 triệu đồng, hộ nghèo tăng 6.465 triệu đồng...
Về chất lượng tín dụng: Đến 30/9/2022 nợ quá hạn và nợ khoanh là 3.778 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,18%/tổng dư nợ, tăng 238 triệu đồng (+0,07%) so với đầu năm, trong đó: Nợ quá hạn là: 1.076 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,34%/tổng dư nợ, giảm 316 triệu đồng so với đầu năm; Nợ khoanh là: 2.702 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,85%/tổng dư nợ, tăng 554 triệu đồng so với đầu năm. Có 04 xã có tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn so bình quân toàn huyện (Tây Yên A 0,05%, Nam Thái A 0,11%, Nam Yên 0,13% và Hưng Yên 0,23%; các xã, thị trấn còn lại cao hơn bình quân chung toàn huyện nhưng đều dưới 0,7%. 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Điền Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã đánh giá cao những kết quả NHCSXH đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trong thời gian tới như: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền; tháo gỡ những khó khăn trong việc quản lý, tiếp tục giải ngân kịp thời vốn các Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ khi được giao vốn; Công khai và tổ chức thực hiện hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP; củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn 2021-2023 đạt theo lộ trình đến 31/12/2022; Quan tâm các chương trình đặc thù để tiếp tục cho vay, rà soát các đối tượng, tập trung giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu; duy trì và giữ vững chất lượng hoạt động, đặc biệt cần chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, tập trung thực hiện công tác xử lý và thu hồi nợ đến hạn; xử lý nợ quá hạn; quản lý tốt nguồn vốn vay; cho vay đúng đối tượng; quan tâm đến huy động tiền gửi tiết kiệm, giải ngân cho hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh trên địa bàn huyện./.