TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Giao Ban Định Kỳ Giữa Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện An Biên Với Hội Đoàn Thể, Tổ Tiết Kiệm Và Vay Vốn Xã Đông Yên Huyện An Biên

(09:42 | 16/06/2022)

Ngày 14/6/2022 tại hội trường UBND xã Đông Yên, huyện An Biên, Tổ Giao dịch NHCSXH huyện An Biên tiến hành họp giao ban định kỳ hàng tháng với các hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Đến dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Nguyễn Tấn Mãi, Phó Giám đốc NHCSXH huyện; đồng chí Lê Kim Phiên, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Yên.

Trước khi giao dịch, Hội đoàn thể nhận ủy thác đôn đốc Ban Quản lý tổ TK&VV tới giao dịch đầy đủ đồng thời kiểm tra, hướng dẫn Tổ TK&VV lập bảng kê tiền theo đúng trình tự, các TK&VV thực hiện nộp lãi, gửi tiết kiệm tổ đầy đủ, khớp đúng theo bảng kê. Sau khi các Tổ trưởng Tổ TK&VV đã nộp tiền và bảng kê các loại cho Tổ Giao dịch và ổn định trong hội trường phiên họp giao ban bắt đầu. Nội dung phiên giao ban chủ yếu tập trung: Thông báo, hướng dẫn các chương trình, chính sách tín dụng, các nghiệp vụ mới; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong tháng qua và đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, thực hiện tháng tiếp theo…

Kết quả giao dịch trong tháng 6/2022: NHCSXH huyện An Biên đã tổ chức giải ngân 850 triệu đồng, đến 25 lượt khách hàng vay vốn các chương trình; thu nợ đạt 450 triệu đồng, thu lãi đạt 279 triệu đồng đạt 99,08% lãi phải thu, huy động tiền gửi của tổ viên đạt 193 triệu đồng, 100% tổ TK&VV đến giao dịch và dự giao ban. Tính đến nay, dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã Đông Yên đạt 44.842 triệu đồng, với 1.583 hộ vay, dư nợ vay tập trung các chương trình như: chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn…. Nhìn chung, nguồn vốn cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và chương trình HSSV, nhiều mô hình xử dụng vốn hiệu quả, được nhân rộng, nhiều hộ vay vươn lên thoát nghèo, có việc làm, nhà ở, sử dụng nước sạch hợp vệ sinh… từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực cùng địa phương về đích nông thôn mới sớm hơn so kế hoạch. 
Bên cạnh kết quả đạt được, thì nợ quá hạn trên địa bàn xã Đông yên còn cao so với bình quân chung toàn huyện, với 163 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0.36% (toàn huyện 0,33%), lãi tồn đọng còn nhiều 314 triệu đồng, chất lượng tổ hoạt động chưa đồng đều. Tại cuộc họp giao ban, sau khi nghe những ý kiến, kiến nghị của các hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ trưởng Tổ TK&VV, đồng chí Nguyển Tấn Mãi, Phó Giám đốc NHCSXH huyện đánh giá cao các mặt mà chính quyền địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác và Ban quản lý tổ TK&VV đã đạt được, giải đáp một số vướng mắc mà hội đoàn thể, ban quản lý Tổ TK&VV gặp phải trong quản lý nguồn vốn ủy thác và xử lý quy trình nghiệp vụ cho vay, đồng thời đưa ra giải pháp, phương hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới và nhấn mạnh công tác huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV, xử lý nợ đến hạn, quá hạn, nợ khoanh, lãi tồn đọng, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác và Ban quản lý Tổ TK&VV cần phải thực hiện quyết liệt, triệt để hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2022. 
Theo đó, đ/c Nguyễn Tấn Mãi đề nghị UBND xã cùng các Hội, đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH huyện thực hiện tốt các nội dung trong giao dịch và giao ban tại xã. Chính quyền địa phương, các đoàn thể nhận ủy thác cùng các Tổ TK&VV làm tốt công tác tuyên truyền đối với hoạt động tín dụng chính sách đến người dân, bình xét đối tượng vay vốn và giám sát người vay, chủ động lồng ghép có hiệu quả hoạt động vay vốn của khách hàng với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư….giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích, thoát nghèo bền vững. Tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ tín dụng, nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, góp phần cùng các cấp ngành và địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn sớm đạt các chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao./.