TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Hiệu quả sau 03 năm thực hiện Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện An Biên

(08:27 | 25/04/2022)

Ngày 15/4/2022, Đoàn công tác Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam do ông Nguyễn Mạnh Tú, Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH làm Trưởng đoàn, đến thăm một số hộ vay vốn và có buổi làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện...

Ngày 15/4/2022, Đoàn công tác Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam do ông Nguyễn Mạnh Tú, Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH làm Trưởng đoàn, đến thăm một số hộ vay vốn và có buổi làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác huyện, Đại diện Đảng ủy, UBND, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác xã và các Tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã Hưng Yên để đánh giá kết quả 03 năm (2019-2021) thực hiện Đề án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện.

Qua buổi làm việc, Đoàn công tác đã đánh giá cao sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của Cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành, lãnh đạo cấp xã cùng Ban quản lý Tổ TK&VV, sự nỗ lực của tất cả cán bộ trong công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng trong thời gian qua một cách quyết liệt, đảm bảo cho hoạt động tín dụng chính sách luôn ổn định, chất lượng và hiệu quả cả trong công tác quản lý cũng như sử dụng vốn được nâng lên về mọi mặt, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phức tạp, hạn hán, xâm nhập mặn…hoạt động gặp rất nhiều khó khăn. 
Qua 03 năm triển khai thực hiện củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, đến nay, tổng nguồn vốn đạt 301.609 triệu đồng, tăng 61.830 triệu đồng, tỷ lệ tăng 25,7% so thời điểm thực hiện đề án; doanh số cho vay đạt 177.766 triệu đồng, với 6.083 lượt khách hàng vay vốn các chương trình; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện luôn đạt và vược kế hoạch giao; huy động tiền gửi tiết kiệm hàng năm đều đạt kế hoạch, cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho người dân, từ đó nhiều mô hình, dự án hiệu quả, nhiều hộ vay vượt qua khó khăn trong đại dịch vươn lên thoát nghèo, phát triển và nhân rộng. Chất lượng tín dụng cấp huyện, xã đều chuyển biến tích cực, cấp huyện đạt loại tốt và 9/9 xã đạt loại tốt, khá; thực hiện đạt 5/6 chỉ tiêu đề án theo định hướng Trung ương đến năm 2023, 01 xã nợ quá hạn bằng không; hoạt động giao dịch xã an toàn và hiệu quả, thực hiện kịp thời, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, khắc phục khó khăn sau ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn và đại dịch Covid-19.
Bên cạnh kết quả đạt được Đoàn công tác đánh giá: Mức tham gia tiết kiệm hàng tháng của tổ viên còn thấp so với khả năng tham gia của hộ, dẫn đến lãng phí nguồn lực huy động vốn để tạo nguồn vốn cho địa phương; mức dư nợ bình quân/hộ còn thấp (26 triệu đồng/hộ) so mặt bằng chung của tỉnh (30 triệu đồng/hộ) và hệ thống (40 triệu đồng/hộ); còn 19 tổ TK&VV có tỷ lệ nợ quá hạn từ 2% trở lên và 6 tổ hoạt động yếu. 
Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng trong năm 2022 và năm 2023, ông Nguyễn Mạnh Tú, Trưởng đoàn công tác NHCSXH, đề nghị Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, các tổ chức chính trị -xã hội nhận ủy thác và đặc biệt là các Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã – thành viên Ban đại diện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện, tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đảm bảo vừa phòng, chống dịch Covid-19 an toàn, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập trung thực hiện tốt Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư trong giai đoạn mới; tiếp tục cân đối, bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; chủ động báo cáo cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp các ngành liên quan rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vay vốn làm căn cứ cho vay, kịp thời triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và các chương trình tín dụng chính sách khác đảm bảo kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Xác định công tác tín dụng chính sách xã hội, là một trong những nhiệm vụ trong triển khai thực hiện phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, tiếp tục tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng. Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, tiếp tục phát huy vai trò nhận ủy thác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết liệt hơn trong triển khai công việc theo hợp đồng ủy thác đã ký, đặc biệt là cấp xã; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến đông đảo nhân dân, nhất là các đối tượng thụ hưởng chính sách để cùng biết, thực hiện và kiểm tra, giám sát. Tăng cường vận động người vay tham gia tiết kiệm, tạo thói quan tích lũy, đồng thời huy động được nguồn lực trong nhân dân; mạnh dạng nâng mức đầu tư các mô hình hiệu quả để mở rộng và nhân rộng; tăng cường hỗ trợ Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả, quản lý tốt nguồn vốn.