TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

NHCSXH huyện An Biên: Dân vận khéo giúp nâng cao chất lượng tín dụng

(15:33 | 24/11/2021)

Mô hình dân vận khéo do Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện An Biên xây dựng và thực hiện hiệu quả trong những năm qua là sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động trong đơn vị. Mô hình nhằm hạn chế thấp nhất nợ quá hạn phát sinh, từng bước giảm dần nợ quá hạn và thu dần các món nợ được khoanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng chính sách, góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Trước thực trạng nợ xấu tại đơn vị năm 2018 là 4,7 tỷ đồng, tỷ lệ 2,22% so tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn 2,46 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 1,14%) và nợ khoanh trên 2,329 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 1,08%), nợ quá hạn và nợ bị rủi ro chủ yếu do nguyên nhân khách quan đã được khoanh nợ từ 3 đến 5 năm để trả dần, nhưng chưa được quan tâm đúng mức để đôn đốc thu hồi dần.

Từ thực tế đó, NHCSXH huyện An Biên đã chủ động báo cáo cấp trên và xây dựng mô hình “Giảm nợ quá hạn và nợ khoanh trong thực hiện tín dụng chính sách”. Để thực hiện mô hình, Ban Giám đốc NHCSXH huyện An Biên đã phân công cán bộ lập danh sách các món vay có nợ quá hạn và nợ được khoanh theo từng Tổ tiết kiệm và vay vốn trên cùng một ấp. Theo đó, NHCSXH huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác, trưởng các ấp, khu phố và Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn phân tích cụ thể nguyên nhân từng món vay, đồng thời phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Tổ chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng chính sách lên lịch cụ thể theo từng tổ, đến từng hộ kiểm tra, xác minh cụ thể từng trường hợp và xử lý theo từng nhóm nguyên nhân. Đồng thời mời tổ viên sinh hoạt tại Tổ tiết kiệm và vay vốn để tuyên truyền, vận động và cho hộ vay làm cam kết để trả nợ nếu hộ có điều kiện trả dần, hoặc làm hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý rủi ro, nếu đủ điều kiện, hoặc phối hợp với xã bạn, huyện bạn phối hợp xử lý đối với trường hợp hộ đi làm ăn xa ngoài xã, ngoài huyện… Trường hợp hộ vay không đến dự họp hoặc không có ở địa phương thì đến tận nhà hộ vay hoặc gặp thành viên trong gia đình để tuyên truyền vận động và thông qua số điện thoại đăng ký với ngân hàng...

Trên cơ sở các nội dung làm việc và cam kết với hộ vay, Các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương và cán bộ tín dụng quản lý địa bàn bám sát để thu hồi hoặc xử lý bước tiếp theo cho phù hợp. NHCSXH huyện An Biên đôn đốc các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn tăng cường hơn nữa trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người vay trong các kỳ sinh hoạt tổ, sinh hoạt hội viên, tuyên truyền trực tiếp đến hộ vay thông qua các đợt giải ngân, kiểm tra hoặc đối chiếu nợ của NHCSXH nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Giàu - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn NHCSXH ngụ tại tại ấp Rọc Lá, xã Tây Yên A huyện An Biên chia sẻ: “Tổ chúng tôi có 46 tổ viên, chủ yếu vay vốn để sản xuất kinh doanh, buôn bán, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản… Tôi thường xuyên đến thăm hỏi, động viên người dân sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, phát triển kinh tế. Nhờ vốn vay ưu đãi mà bà con trong tổ có điều kiện làm ăn, tiến bộ hơn trước, đời sống dần ổn định vươn lên có tích lũy, trả nợ, trả lãi ngân hàng đúng hạn”.

Là gia đình thuộc hộ cận nghèo, không đất sản xuất, chị Sa Ro Ky Yah, ngụ ấp Rọc Lá, xã Tây Yên A, được tiếp cận vốn vay của NHCSXH, từ đó vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Chị Sa Ro Ky Yah chia sẻ: “Lần đầu tôi được NHCSXH huyện An Biên cho vay 20 triệu đồng về mở cửa hàng buôn bán phụ kiện, quà lưu niệm. Sau thời gian công việc phát triển tốt, tôi trả hết nợ và vay lại 50 triệu đồng để mở rộng kinh doanh online. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH gia đình ổn định cuộc sống, cất lại được căn nhà kiên cố”.  

Tính đến 31/12/2020, nợ quá hạn và nợ khoanh của NHCSXH huyện An Biên giảm còn 3,32 tỷ đồng, giảm 1,38 tỷ đồng so thời điểm xây dựng mô hình. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên và bền vững, cụ thể: Nợ quá hạn còn 1,179 tỷ đồng (tỷ lệ 0,42%), giảm 1,281 tỷ đồng; nợ khoanh còn 2,141 tỷ đồng, giảm 188 triệu đồng so thời điểm xây dựng mô hình.

Từ khi triển khai và thực hiện mô hình Dân vận khéo, đơn vị đã tạo được sự hưởng ứng và tham gia tích cực không chỉ trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị mà lan tỏa đến chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các Tổ tiết kiệm và vay vốn thi đua giảm nợ xấu, phấn đấu tổ, hội, xã không nợ quá hạn, giảm nợ khoanh, từ đó, năm 2020 nợ quá hạn của đơn vị còn 0,42%, 02 xã là Tây Yên A và Nam Thái A không có nợ quá hạn và 12/36 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã không có nợ quá hạn. Nhờ có được những thành tích trên, NHCSXH huyện An Biên và Giám đốc - bà Trần Thị Tuyết đã được UBND tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề Dân vận khéo của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020.

Nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện An Biên đã tiếp tục đăng ký 07 mô hình Dân vận khéo thực hiện năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, trong đó có mô hình “Giảm nợ quá hạn và nợ khoanh trong quản lý vốn tín dụng chính sách”, với mục tiêu phấn đấu giảm nợ quá hạn đến cuối năm 2021 dưới 0,4% và cuối năm 2025 nợ quá hạn dưới 0,3%. Bên cạnh những giải pháp đã thực hiện, tùy tình hình, điều kiện thực tế NHCSXH huyện An Biên sẽ đề ra những giải pháp cụ thể sát thực tế để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình đã đăng ký. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả từng đồng vốn tín dụng chính sách, góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới./.