TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua khen thưởng

(14:30 | 15/04/2021)

Chiều ngày 14/4/2021 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Năm 2020, công tác TĐKT tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐKT, tập trung đổi mới tổ chức PTTĐ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” và các chuyên đề thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; 
Hội đồng TĐKT tỉnh đã chủ động chỉ đạo trong việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và tổng kết Phong ừào thi đua “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020. Công tác thẩm định hồ sơ đề nghị cấp tỉnh và cấp nhà nước khen thưởng đảm bảo kịp thời theo cơ chế một cửa và trả kết quả đúng và trước hẹn, tỷ lệ khen cho cá nhân không phải là lãnh đạo quản lý đạt trên 59%, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng từng bước nâng dàn chất lượng, đảm bảo quy trình, kịp thời, chính xác, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong công tác thẩm định, không để hồ sơ giải quyết trễ hẹn. 
Hoạt động của Hội đồng của TĐKT các cấp có chuyển biến, tập trung vào việc tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị đổi mới tổ chức PTTĐ, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và công tác kiểm tra về TĐKT, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; hoạt động của cụm khối thi đua ngày càng đi vào nề nếp và có chuyển biến tích cực. Các PTTĐ đã góp phần tích cực thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2020 đã đề ra.
Hội nghị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Những phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa rộng rãi trong tập thể công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị của các cơ quan, đơn vị chính là nguồn sức mạnh tạo nên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai phong trào một cách hiệu quả, thiết thực, gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phong trào thi đua đã huy động được sức mạnh của đông đảo công chức, viên chức và người lao động và đạt được các kết quả cụ thể: Tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động, thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, duy trì chế độ làm việc theo quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng; Thống nhất và từng bước đổi mới trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực, sát sao chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm, quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đang từng bước đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua của các đơn vị đã có sự cải tiến rõ nét, góp phần khơi dậy năng lực và nhiệt tình của công chức, viên chức, người lao động, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hội nghị cũng phân tích những việc cần làm tốt hơn trong thời gian tới, nhất là công tác phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Cũng tại hội nghị đã triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2021./.