TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến giao ban công tác bầu cử.

(08:47 | 10/04/2021)

Sáng ngày 09/4/2021 đã diễn ra hội nghị trực tuyến nghe báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.
Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, báo cáo, cơ sở vật chất được tiến hành kịp thời, phục vụ kịp thời cho công tác bầu cử; công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Việc chỉ đạo và rà soát số liệu và lập danh sách cử tri của từng địa phương được thực hiện nghiêm túc, chính xác đảm bảo tiến độ theo quy định của pháp luật.

 

Tại hội nghị các đại biểu nghe báo cáo dự thảo tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang từ ngày 18/3 đến ngày 09/4/2021 và nhiệm vụ tập trung thời gian tới.
Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
Đến nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập xong Ủy ban bầu cử, các Tiểu ban giúp việc, Ban bầu cử các cấp, Tổ bầu cử. Việc thành lập Ủy ban bầu cử, các Tiểu ban giúp việc đúng thành phần, thời gian quy định, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ. 144/144 xã, phường, thị trấn thành quyết định thành lập 1.768 Tổ bầu cử, với 1.768 khu vực bỏ phiếu (đã được UBND cấp huyện phê chuẩn). UBBC tỉnh ban hành Quyết định thành lập 4 Đoàn kiểm tra công tác bầu cử đối với các huyện, thành phố.
Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021 Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai về dự kiến, số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu  Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Đến nay việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được các xã, phường, thị trấn tổ chức tại các ấp, khu phố trên địa bàn nơi cư trú thường xuyên đối với người ứng cử đã thực hiện xong. Nhìn chung việc tổ chức lấy ý kiến đạt yêu cầu đặt ra, cử tri đóng góp nhiều ý kiến tích cực cho các ứng cử viên, 100% cử tri đồng ý với những người ứng cử tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.