TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến về phân tích chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI); (PAPI), …

(14:25 | 24/06/2020)

Ngày 23/6/2020 UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến về phân tích chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI); chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2019 và công bố chỉ số Cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2019 do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì.

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (gọi tắt là Chỉ số PAPI) là bộ chỉ số đo lường và đánh giá tính hiệu quả về công tác điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công trên địa bàn cấp tỉnh ở Việt Nam, dựa trên kết quả khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là công cụ nhằm đo lường và theo dõi hiệu quả công tác quản trị, điều hành của bộ máy nhà nước (bao gồm cả dịch vụ công) dựa trên trải nghiệm và cảm nhận của người dân. Thông qua đó, các cấp chính quyền có thể nắm bắt được phần nào kỳ vọng của người dân đối với nền quản trị và hành chính công của đất nước, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao vai trò giám sát của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia nhiều hơn vào quá trình giải quyết các công việc của chính quyền địa phương để cùng hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, thống nhất bảo đảm ổn định chính trị, trật tự xã hội thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Năm 2019, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị phân tích các chỉ số về năng lực cạnh tranh (PCI), quản trị và hành chính công (PAPI) và cải cách hành chính (PAR INDEX) và đã ban hành Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Cải cách hành chính (PARINDEX) và hiệu quả quản trị Và hành chính công (PAPI) năm 2019 tỉnh Kiên Giang và những năm tiếp theo. Qua đó, đã quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan hành chính, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp về chỉ số PAPI, nhiều sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện đã xây dựng kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI năm 2019 và các năm tiếp theo. Kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh Kiên Giang năm 2019 cho thấy, có 04 chỉ số nội dung tăng điểm so với năm 2018, trong đó chỉ số nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công tăng điểm nhiều nhất (0,89 điểm) và chỉ số nội dung công khai minh bạch tăng điểm thấp nhất (0,13 điểm); 01 chỉ số nội dung đứng trong nhóm thứ hạng 16 của cả nước (quản trị môi trường, hạng 16/63)./.