Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

An Biên: HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp bất thường).

(09:08 | 30/05/2020)

Sáng ngày 29/5/2020 HĐND huyện An Biên tổ chức kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp bất thường).

Tại kỳ họp các đại biểu nghe thông qua Thông báo số 2112-TB/TU ngày 21/5/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và tờ trình của thường trực HĐND huyện về giới thiệu nhân sự bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa X nhiệm kỳ 2016-2021. Thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp các đại biểu tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Nguyễn Công Trận, Chủ tịch UBND huyện đối với ông Trần Hoàng Mẫm. Tiến hành biểu quyết và bầu chức danh phó Chủ tịch HĐND huyện và Chủ tịch UBND huyện An Biên. Kết quả Bà Trần Minh Sao trúng cử vị trí Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Công Trận trúng cử vị trí Chủ tịch UBND huyện.

Trong kỳ họp cũng thông qua tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021 trên địa bàn huyện An Biên; Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Xã hội. Các đại biểu thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại hội trường để thông qua Nghị quyết tán thành tờ trình của UBND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021 trên địa bàn huyện An Biên./.

Nhật Tiến