Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP.

(14:11 | 12/05/2020)

Chiều ngày 11/5/2020 UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và thông qua Kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ. Huyện An Biên do ông Trần Hoàng Mẫm, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cùng tham dự có các ngành chức năng cấp huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMT Tổ quốc tỉnh; sự tham gia, phối hợp của các Sở, ngành từ tỉnh đến cơ sở. Phát huy được vai trò quản lý nhà nước về chính sách an sinh xã hội ở địa phương, UBND các cấp đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn từ huyện đến xã, phường, thị trấn để tổ chức thực hiện.

Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng thẩm quyền tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức thực hiện tốt. Về cơ bản các chính sách hỗ trợ cho đối tượng đang được thực hiện có hiệu quả; triển khai đầy đủ, đồng bộ và kịp thời đúng quy định, đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, rà soát, thẩm định, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện hưởng để trình phê duyệt.

Sở Lao động – TB&XH phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát dự kiến 07 nhóm đối tượng Người có công; Bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động và doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ với kinh phí hỗ trợ hơn 500 tỷ đồng. Thực hiện tốt chế độ hỗ trợ cho các nhóm đối tượng được quy định trong Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, đảm bảo 100% đối tượng đã rà soát, đủ điều kiện hưởng được hỗ trợ đầy đủ, kịp thời./.

Nhật Tiến