Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

UBND tỉnh làm việc trực tuyến với huyện An Biên về tình hình KTXH

(07:04 | 25/03/2020)

Ngày 24/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì buổi làm việc trực tuyến với huyện An Biên về tình hình kinh tế - xã hội. Tại điểm cầu An Biên tham dự có ông Nguyễn Hoàng Thăng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang cùng tham dự có đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Công Trận, ông Trần Hoàng Mẫm Chủ tịch UBND huyện và các ngành chức năng tham dự.

 7dbb0826ace957b70ef8.jpg

Trong năm 2019 và 02 tháng đầu năm 2020 dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND huyện kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch như: Năng suất, sản lượng; giá trị sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ đạt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ, giá cả các mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định; thu ngân sách đạt khá; các chính sách chăm lo cho người có công, người nghèo được quan tâm thực hiện tốt, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, công tác tuyển, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% kế hoạch.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 4.673,11 tỷ đồng (giá so sánh 2010), đạt 103,43% kế hoạch và tăng 6,98% so cùng kỳ. Tổng diện tích gieo cấy cả năm 34.634 ha, năng suất bình quân 5,38 tấn/ha, tổng sản lượng 186.040 tấn, đạt 104,72% kế hoạch năm và bằng 106,11% so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản ước thực hiện đạt 42,370 tấn, đạt 100,43% kế hoạch và tăng 4,01% so cùng kỳ. Tổng đàn đại gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho người dân. Tuy nhiên, tình hình Dịch tả lợn Châu Phi đã làm thiệt hại 1.295 con, với tổng trọng lượng tiêu hủy 101.958 ký tại 9/9 xã, thị trấn. Việc tái đàn cũng gặp nhiều khó khăn, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đề nghị công nhận xã Đông Yên, Nam Yên, Nam Thái đạt xã nông thôn mới, đạt 50% số xã trong toàn huyện đạt nông thôn mới. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Giông, lốc đã làm sập 48 căn nhà và tốc mái 62 căn, 22 căn hư hỏng nặng. Huyện đã hỗ trợ cho 47 căn với số tiền 175 triệu đồng. Đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 1.231,87 tỷ đồng, đạt 102,93% kế hoạch, tăng 28,67% so cùng kỳ. Hợp tác toàn diện với Trường Đại học Cần Thơ triển khai các đề tài khoa học kỹ thuật.

Công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc người có công luôn được các ngành, các cấp quan tâm. Chi trả trợ cấp thường xuyên kịp thời cho các đối tượng người có công và bảo trợ xã hội. Tư vấn và giới thiệu việc làm cho 3.153 lao động trong và ngoài tỉnh, vượt 12,61% kế hoạch. Trong năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,81%, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn 3,83%. Xây dựng mới và sửa chữa 246 căn nhà cho người có công, đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện trả kết quả tại bộ phận Một cửa theo đúng quy trình. Trong 02 đầu năm tháng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là nhận và xử lý hơn 11.000 hồ sơ, trong đó cấp huyện tiếp nhận hơn 100 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn đạt 100%.

Nhật Tiến