Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Đại hội chi bộ Văn phòng UBND huyện

(13:55 | 12/03/2020)

Sáng ngày 11/3/2020 tại hội trường UBND huyện đã tổ chức Đại hội chi bộ Văn phòng UBND huyện An Biên với sự có mặt của 28/28 đồng chí Đảng viên chi bộ và đồng chí Phó Bí Thư Huyện ủy Trần Hoàng Mẫm, Chủ tịch UBND huyện tham dự chỉ đạo.

 b84848390838f366aa29.jpg

Sau 5 năm tồ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, chi ủy chi bộ đã tập trung lãnh dạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình khắc phục mọi khó khăn phấn đấu cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan hàng năm đều hoàn thành tốt trên các mặt công tác, góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác chính trị tư tưởng luôn được chi ủy chi bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện, thường xuyên đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, qua đó nhận thức của cán bộ đảng viên có sự chuyến biến và nâng lên, đa số đảng viên có tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phân đấu hoàn thành tổt chức trách nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức cán bộ cũng được chi ủy chi bộ thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn, kịp thời sắp xếp và ổn định để hoạt động, không để bị động, gián đoạn. Công tác phân công, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực chuyên môn của từng đồng chí, từ đó phát huy được hiệu quả chất lượng công việc.

 00e7e54a344ccf12965d.jpg

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 chi bộ Văn phòng UBND huyện đã đề ra một số chỉ tiêu. Phấn đấu có 100% đảng viên và 98% trở lên cán bộ chưa là đảng viên được học tập tiếp thu. Từng cán bộ đảng viên, CNVC, người lao động tích cực tham gia xây đựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Duy trì sinh hoạt thường lệ hằng tháng đúng qui định; gắn với tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phấn đấu hàng năm có từ 04 kỳ sinh hoạt chuyên đề trở lên. Hàng năm xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Phấn đấu đạt 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% các văn bản do đơn vị phát hành có áp dụng chữ ký số…