Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Kiên Giang.

(15:09 | 22/02/2020)

14 giờ 00, ngày 21/02/2020 UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Kiên Giang do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì. Tại điểm cầu huyện An Biên do ông Trần Hoàng Mẫm, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cùng các ngành chức năng của huyện và lãnh đạo UBND cấp xã tham dự.

b3222c2c1288ead6b399.jpg

Tại hội nghị các đại biểu nghe Văn phòng điều phối nông thôn mới thông qua báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020, định hướng 2021-2025: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh/huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn về xây dựng nông thôn mới, thực hiện lắp đặt 238 pano tuyên truyền, tổ chức 17 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng là cán bộ, công chức tham gia công tác xây dựng nông thôn mới các cấp với 1.020 lượt người tham dự…Các cơ quan ban ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh/huyện đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo vệ an ninh tổ quốc, bài trừ tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Tân Hiệp được công nhận huyện đạt chuẩn, còn có 04 huyện gồm: Huyện Vĩnh Thuận có 07/07 xã đạt chuẩn NTM, huyện Gò Quao có 08/10 xã đạt chuẩn NTM, huyện Giồng Riềng: có 15/18 xã đạt chuẩn NTM, huyện Kiên Lương có 05/07 xã đạt chuẩn NTM. Trong Quý I năm 2020, Văn phòng nông thôn mới tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh trình Trung ương để công nhận huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới, quý II huyện Gò Quao, Giồng Riềng và Quý IV huyện Kiên Lương đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2020, Kiên Giang cơ bản đạt các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới theo chỉ tiêu Trung ương giao.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ, ngành Trung ương, sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự tham gia phối hợp tích cực của các sở, ngành tỉnh, địa phương và sự chung tay góp sức của người dân, tiêu chí nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng, các xã đều đạt từ 09 tiêu chí trở lên, cơ bản các tiêu chí đều đạt, vượt so với kế hoạch của tỉnh, cao hơn so với mức hoàn thành của cả nước và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.