Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

(08:43 | 05/10/2019)

Chiều ngày 03/10/2019 UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, tỉnh Kiên Giang.

 bca838faf6af10f149be.jpg

Tại điểm cầu An Biên Chủ tịch UBND huyện ông Trần Hoàng Mẫm chủ trì, cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Việt Thắng Phó Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Việt Bình PCT UBND huyện và các đồng chí trong ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện An Biên.

Những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ở tỉnh ban hành nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, mà nhất là trong triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tích cực chủ động tham gia thực hiện. Bộ máy chỉ đạo, điều hành Chương trình các cấp được hình thành đồng bộ, tập trung triển khai các chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, bước đầu đã huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn ngày càng đồng bộ. Nhận thức của phần lớn cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới có chuyển biến rõ nét. Các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Dân chủ cơ sở được mở rộng, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân được nâng lên.

Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần; bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục củng cố, đội ngũ cán bộ đảng viên từng bước được đào tạo nâng cao trình độ đạt chuẩn quy định; hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở được nâng lên, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nông thôn được đảm bảo. Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhiều hình thức tuyên truyền được thực hiện đã làm chuyển biến rất tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân đối với công tác xây dựng nông thôn mới.

Đến nay có 09 huyện, thành phố cơ bản đạt từ 50% số xã đạt chuẩn trở lên như: Giồng Riềng (15/18), Tân Hiệp (10/10), Gò Quao (8/10), Vĩnh Thuận (6/7), Kiên Lương (5/7), Châu Thành (5/9), U Minh Thượng  (3/6), Rạch Giá (1/1) và Hà Tiên (1/2). Có 10 huyện, thành phố, cơ bản đạt đạt tiêu chí bình quân từ 16,6 tiêu chí trở lên như: Rạch Giá (19), Tân Hiệp (19), Vĩnh Thuận (18,57), Giồng Riềng (18,56), Gò Quao (18,4), Kiên Lương (17,86), Hà Tiên (17) và Châu Thành (17), Kiên Hải (16,75), U Minh Thượng (16,67).

Tiêu chí nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh đều có sự chuyển biến đáng kể, các xã đều đạt từ 09 tiêu chí trở lên (không còn xã dưới 5 tiêu chí). Cơ bản các tiêu chí đều đạt, vượt so với kế hoạch của tỉnh, cao hơn so với mức hoàn thành của cả nước và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.