Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Một số điểm nổi bật Nghị định 58/2019/NĐ-CP uy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

(09:55 | 02/08/2019)

Một số điểm nổi bật Nghị định 58/2019/NĐ-CP uy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Tăng trợ cấp, phụ cấp của người có công với cách mạng.

 Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8, Nghị định 58 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo nghị định này, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1,624 triệu đồng, cao hơn mức hiện tại 109.000 đồng.

Cụ thể, với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh sẽ được hưởng mức trợ cấp tối thiểu 1,094 triệu đồng, tối đa 5,207 triệu đồng.

Thương binh loại B được trợ cấp tối thiểu 904.000 đồng, tối đa 4,308 triệu đồng.

Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng hưởng phục cấp 1,67 triệu đồng. Bệnh binh sẽ hưởng trợ cấp tối thiểu 1,695 triệu đồng, tối đa 2,086 triệu đồng./.