Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Làm việc với Đoàn công tác HĐND tỉnh việc ứng dụng Công nghệ - Thông tin trong các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

(10:39 | 01/08/2019)

Sáng ngày 31/7/2019 UBND huyện làm việc với Đoàn công tác HĐND tỉnh việc ứng dụng Công nghệ - Thông tin trong các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, do ông Trần Văn Mứng làm trưởng đoàn.

 8437024157d9b387eac8.jpg

Công tác triển khai, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về các dịch vụ công được cung cấp bằng hình thức trực tuyến thuộc trách nhiệm của địa phương; phổ biến các chính sách đến các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi giao dịch trực tuyến với cơ quan hành chính nhà nước các cấp. UBND huyện đã tuyên truyền rộng rãi chính phủ điện tử, trên các phương tiện tuyền thông cũng như trang thông tin điện tử của địa phương (https://anbien.kiengiang.gov.vn), các dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, một cửa điện tử của huyện thông qua trang https://dichvucong.kiengiang.gov.vn. Gửi các văn bản tuyên tuyền cho các đơn vị và tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị,…

Công tác kiểm tra, rà soát cải tiến quy trình công việc, thủ tục và chuẩn hóa nghiệp vụ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO để triển khai ứng dụng CNTT hiệu quả: UBND huyện thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh ra quyết định công bố và yêu cầu các đơn vị xây dựng cập nhật, bổ sung các TTHC mới ban hành, bổ sung, thay thế và bãi bỏ, đúng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (đối với cấp huyện) và ISO 2015 (đối với cấp xã). Năm 2016 đến năm 2018 đã kiểm tra 60 đơn vị, từ đầu năm 2019 đến nay huyện đã kiểm tra, rà soát 13 quyết định 06 ngành (LĐTB&XH, TNMT, NN&PTNT, Tư pháp, Nội vụ và Tài chính kế hoạch), 19 lĩnh vực với 166 TTHC.

Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc: Các văn bản do huyện ban huyện đều sử dụng trang hồ sơ công việc để gửi đến các đơn vị có liên quan (trừ văn bản mật). Khả năng ứng dụng của trang hồ sơ công việc trong công việc khá cao mang lại hiệu quả xử lý văn bản nhanh, gọn thông tin đến các đơn vị được đảm bảo nhanh chóng và có tính bảo mật cao.

Hệ thống trực tuyến mang lại hiệu quả cao trong các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, tập huấn chuyên đề…giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí, thành phần tham dự được mở rộng giúp nâng cao nhận thức, từ đó tạo hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như công tác tham mưu cho lãnh đạo góp phần thúc đẩy KTXH của địa phương phát triển.

Sử dụng chữ ký số trong hệ thống Quản lý văn bản và điều hành: Chữ ký số mang lại hiệu quả khá cao giúp lãnh đạo giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, mang tính bảo mật và đảm bảo tính pháp lý trong ban hành văn bản. Đến nay các văn bản ban hành đều sử dụng song song với chữ ký số (trừ văn bản mật). Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị vẫn chưa sử dụng.

Thư điện tử công vụ (tên miền @kiengiang.gov.vn): Huyện được Sở Thông tin và Truyền thông cấp 227 hộp thư điện tử đảm bảo 100% cán bộ công chức có hộp thư điện tử sử dụng trong công việc. Thư điện tử công vụ giúp trao đổi, nắm bắt thông tin kịp thời góp phần nâng cao hiệu quả công việc cũng như trong công tác quản lý, điều hành, tham mưu cho lãnh đạo. Tuy nhiên trong quá trình xử lý vẫn còn 139 tài khoản chưa sử dụng nên bị khóa, huyện đã lập danh sách gửi Sở Thông Tin và Truyền thông mở lại.

Trang thông tin điện tử của huyện được Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động. UBND huyện đã ra Quyết định số 4200/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử (website) huyện An Biên và Quyết định số 5601/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử (website) huyện An Biên năm 2019. Trang thông tin điện tử của huyện được cập nhật thường xuyên các tin bài, hoạt động của các lãnh đạo huyện, lịch làm việc của lãnh đạo,…Sau thời gian hoạt động trang thông tin của huyện đã mang lại nhiều thông tin cho người dân nắm bắt được các sự kiện, sự phát triển KTXH của huyện và nhiều vấn đề khác. Đầu năm đến nay huyện đã đăng lên trang thông tin điện tử: 87 tin bài, 02 tin hình ảnh, 64 văn bản, 12 lịch làm việc…

Một cửa điện tử đến nay cơ bản vận hành tốt hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận một cửa, các ngành và các xã thị trấn đảm bảo lưu thông theo quy trình và nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 cử cán bộ các phòng ban đến tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt 98% trở lên. Hầu hết các thủ tục đều được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, sau đó chuyển cho các ngành chuyên môn xử lý theo quy trình. Những thủ tục có thay đổi biểu mẫu giấy tờ đều liên hệ với sở Thông tin và Truyền thông, VNPT để chỉnh sửa, cập nhật cho phù hợp./.