Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Tập huấn thu thập thông tin thị trường lao động năm 2019

(10:39 | 16/07/2019)

Chiều ngày 15/7/2019 huyện An Biên tổ chức hội nghị tập huấn thu thập thông tin thị trường lao động năm 2019. Tham dự có thường trực UBND huyện và phát biểu tại buổi tập huấn. Nội dung bài phát biểu của lãnh đạo UBND huyện tại hội nghị tập huấn.

 f01b7b6858babce4e5ab.jpg

Thưa các đ/c lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cán bộ phụ trách Lao động việc làm, Ban Lãnh đạo 74 ấp, khu phố, các điều tra viên có mặt trong buổi tập huấn hôm nay.

Trước tiên cho phép tôi thay mặt UBND huyện, xin gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí và chúc cho hội nghị tập huấn của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa: Tất cả các đồng chí:

 Việc tổ chức tập huấn thu thập thông tin thị trường lao động là việc làm thường xuyên hàng năm nhằm thu thập thông tin các hộ chuyển đến, mới tách hộ, biến động thông tin trong hộ. Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập được sẽ cập nhật thông tin biến động vào cơ sở dữ liệu giúp cho các ngành, các cấp có căn cứ làm cơ sở hoạch định chính sách lao động - việc làm và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động tại địa phương và của cả nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Kính thưa các đồng chí:

Để thực hiện đạt hiệu quả tốt các nội dung theo yêu cầu đề ra, thông qua hội nghị tập huấn sẽ giúp cho các điều tra viên nắm vững được kiến thức, kỹ năng cơ bản để phục vụ tốt cho công tác rà soát, thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019. Tôi mong các đồng chí cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Đối với các xã, thị trấn phải cử điều tra viên và cán bộ tham gia tập huấn đầy đủ, đúng theo thành phần đã quy định; sớm triển khai kế hoạch của huyện, quán triệt đầy đủ nội dung mục đích, yêu cầu của việc thu thập thông tin lần này đến tất cả các lực lượng điều tra của địa phương. Phổ biến rộng rãi, thông tin tuyên truyền để mọi người dân biết và tham gia tích cực cung cấp các thông tin chính xác. Kịp thời lựa chọn bố trí người có kinh nghiệm có tinh thần trách nhiệm cao để tham gia vào cuộc điều tra theo từng địa bàn. Thực hiện tốt việc kiểm tra đôn đốc công tác kiểm tra trên địa bàn và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Lao động TB&XH) theo quy định.

Đối với điều tra viên và cán bộ tham gia tập huấn đầy đủ các quy định, bám sát chương trình, nội dung của hội nghị tập huấn, để đạt theo yêu cầu kế hoạch đã đặt ra. Sau tập huấn sẽ thực hiện việc thu thập, ghi chép, lưu trữ, tổng hợp thông tin một cách chính xác, khách quan trung thực, đúng thực tế.

Đối với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan tham mưu cho UBND huyện để giúp UBND huyện trong việc xem xét giải quyết những khó khăn, kiến nghị trong quá trình tập huấn, chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho cuộc tập huấn, tổ chức giám sát, tổng hợp và báo cáo kết quả cuộc tập huấn về UBND huyện.

Cuối cùng thay mặt cho lãnh đạo UBND huyện gửi lời cám ơn và chúc sức khoẻ đến các đồng chí và quý vị đại biểu, chúc Hội nghị tập huấn của chúng ta đạt được kết quả cao nhất.

Xin chân thành cảm ơn!