Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Họp thành viên UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019

(09:03 | 09/07/2019)

 de1279438d70692e3061.jpg

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện, UBND huyện đã chủ động cụ thể hóa tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của HĐND huyện và UBND tỉnh giao, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND huyện và thủ trưởng các ngành, UBND các xã, thị trấn, tổ chức đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định 676/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đã chỉ đạo thực hiện 09/22 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch; 01/22 chỉ tiêu đạt 24,7% kế hoạch, còn 12 chỉ tiêu đến cuối năm mới bình xét. ( có phụ lục đính kèm ). Kết quả cụ thể trên các mặt:

1.1. Về kinh tế:

Tổng giá trị sản xuất thực hiện 6 tháng đầu năm 2.463,113/4.517,990 tỷ đồng, đạt 54,50% kế hoạch năm, tăng 15,21% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng lương thực: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 140.785 tấn, đạt 79,24% kế hoạch năm 2019, tăng  12% so với cùng kỳ 2018.

 Kết thúc vụ mùa và Đông xuân 2018-2019 diện tích thu hoạch được 26.311/34.150 ha, đạt 77,05% kế hoạch. Vụ hè thu gieo xạ được 8.335 tấn đạt 100% kế hoạch

 Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng: 6 tháng đầu năm đạt: 22.005/42.187 tấn, đạt 52,16% kế hoạch năm.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản các loại là 28.466,2 ha/28.535 ha, đạt 99,8% kế hoạch, trong đó: Diện tích nuôi tôm 23.721,2 ha/23.785 ha ( Tôm - lúa được 20.709,4ha/20.745ha);

Kinh tế tập thể: Trong 06 tháng đầu năm tổ chức Đại hội thành lập được 01 HTX, nâng tổng số toàn huyện có 18 HTX;

- Xây dựng nông thôn mới:

+ Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đến nay: Bình quân toàn huyện đạt 15 tiêu chí/xã, cụ thể: xã Tây Yên A đạt 19/19 tiêu chí, Đông Yên 19/19, Nam Yên 16/19; Nam Thái 16/19; Tây Yên 13/19; Đông Thái 13/19; Nam Thái A 12/19; Hưng Yên 10/19 tiêu chí. Một số tiêu chí còn thấp như: tiêu chí số 02 về giao thông; tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí 9 nhà ở, tiêu chí 11 về hộ nghèo, tiêu chí 17 môi trường.

+ Tổ chức tập huấn hướng dẫn các xã điều tra khảo sát tiêu chí số 9 về nhà ở và tiêu chí số 10 về thu nhập cho thành viên BCĐ huyện và UBND các xã được 41 người tham dự; Hoàn chỉnh các thủ tục điều chỉnh đề án và các thủ tục để đề nghị công nhận nông thôn mới theo Thông báo kết luận số 22/TB-VP, ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Công tác phòng chống thiên tai – TKCN:

 Tập trung tuyên tuyền vận động người dân có biện pháp chằng, chống nhà cửa vào mùa mưa bão, do ảnh hưởng của mưa bảo từ đầu năm đến nay đã làm thiện hại 80 căn nhà ( sặp 27 căn; tốc máy 48 căn; hư hỏng nặng 05 căn ) huyện đã thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời cho người dân; đồng thời xây dựng kế hoạch và đề xuất tỉnh có biện pháp khắc phục tình trang sạt lỡ bờ sông, bờ biển. Tổ chức tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.

- Tình hình dịch tả heo Châu phi: Tính đến ngày 29/6/2019 trên địa bàn huyện An Biên đã xuất hiện 6 ổ dịch tả heo Châu phi với 46 con tại 4 địa bàn ( Thị trấn thứ ba; Đông Yên; Nam Yên; Đông Thái ) huyện đã kịp thời thiêu hủy và xác định trọng lượng và đề nghị hỗ trợ theo quy định.

- Về Giao thông đã thi công được 9,8 km/40km đạt 24,7% kế hoạch năm 2019. Hoàn thành và nghiệm thu công tác sửa chữa các tuyến đường và các dốc cầu, khai thông dòng chảy kinh Lục Đông, cấm mốc quy hoạch trung tân thương mại thứ ba, giải phóng mặt bằng đường ven sông Cái lớn.

- Tổ chức đối thoại với các hộ dân trong khu Trung tâm thương mại Thứ Ba để giải tỏa, giải phóng mặt bằng giao nhà đầu tư thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Thông qua Hội đồng kiến trúc huyện điều chỉnh quy hoạch Khu A Khu Đô thị Thứ Bảy để xây dựng Trung tâm văn hóa xã Đông Thái; thông qua điều chỉnh quy hoạch Trung tâm xã Hưng Yên.

- Tổ chức giải tỏa hành lang An toàn giao thông đường bộ tuyến quốc lộ 63 (đoạn Cầu kênh 1) và kế hoạch giải tỏa hành lang An toàn giao thông đường bộ năm 2019.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống: 6 tháng đạt 2.004 tỷ đồng, đạt 53,7% kế hoạch năm. Các dịch vụ giao thông vận tải, bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

- Khoa học công nghệ: Đề xuất 01 đề tài khoa học cho Hội đồng tư vấn khoa học công nghệ tỉnh xem xét  năm 2019.

 - Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 23.235 triệu đồng đạt 63,14% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm là 298.291 triệu đồng, đạt 71,92% so dự toán. Hoạt động ngân hàng và các tổ chức tín dụng tiếp tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu về vốn cho sản xuất, kinh doanh.

- Đầu tư xây dựng cơ bản: Ước khối lượng thực hiện 44.982 triệu đồng, đạt 56,24% kế hoạch, giá trị giải ngân 41.826 triệu đồng, đạt 52,29% kế hoạch. Tập trung quyết toán dự án hoàn thành các công trình còn tồn đọng: 68 công trình,  giá trị đề nghị: 53.552 triệu đồng, giá trị quyết toán: 53.122 triệu đồng, giảm 430 triệu đồng.

- Sáu tháng đầu năm đã cấp được 105 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổng vốn 10.737 triệu đồng.

  - Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 92 giấy chứng nhận qsdđ, diện tích là 43,60ha. Nâng tổng số giấy được cấp từ trước đến nay 27.092 giấy, nâng diện tích được cấp 38.897,10ha; đạt 97,17% so với số liệu kiểm kê năm 2015 (40.029 ha), tăng 0,14% so với cùng kỳ.

 - Họp dân triển khai phương án hệ thống thỷ lợi Cái Lớn – Cái Bé giai đoạn 1, hoàn thành các thủ tục bồi thường sớm bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10.

1.2. Về văn hóa – xã hội

Giáo dục và Đào tạo: Kết quả năm học 2018-2019, xét hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, xét tốt nghiệp THCS đạt 99,54%. Chỉ đạo và thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS tiếp tục duy trì và phát triển. Hiện có 21 trường đạt chuẩn quốc gia; 46 trường xanh-sạch-đẹp và an toàn.

- Y tế: Công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân thực hiện khá tốt. Công tác giám sát phòng chống dịch được chủ động, đã kịp thời dập tắt những dịch bệnh xảy ra không để lây lan thành dịch trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Công tác kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện được tăng cường. Mạng lưới y tế cơ sở được tiếp tục củng cố và hoàn thiện, hiện giữ vững 8/9 Trạm y tế đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, duy trì tốt chế độ luân phiên bác sĩ về trực khám và chữa bệnh cho nhân dân tại tuyến y tế cơ sở. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện hiện đạt 94% (NQ 91%).Tổ chức sắp xếp công tác tổ chức cán bộ các phòng, khoa theo đề án sáp nhập đi vào hoạt động ổn định. Tổ chức tốt kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

- Lao động TB&XH: Các chế độ chính sách được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chi trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền hơn 15 tỷ đồng. Thực hiện xây dựng nhà tình nghĩa theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay giải ngân được 7/7 căn với số tiền 350 triệu đồng, đồng thời triển khai xây dựng mới 67 căn và sửa chữa 10 căn cho các xã, thị trấn với tổng số tiền 3 tỷ 550 triệu đồng; nhà Quyết định 33 giải ngân được 80/80 căn đợt I/2019 với số tiền 2 tỷ đồng. Tư vấn và giới thiệu 2.633 lượt lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh; tổ chức 06 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 169 học viên. Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh mở phiên giao dịch việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện; phối hợp với Trường Dân tộc nội trú tỉnh mở 01 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp, đan giỏ sách từ dây nhựa tại khu phố 4, Thị trấn Thứ Ba.

- Văn hóa - Thông tin - Thể thao: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí được tổ chức ở nhiều nơi với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, mừng Đảng, mừng xuân và chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước; Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 65 năm giải phóng An Biên. Tiến hành cấp giấy công nhận danh hiệu văn hóa và đăng ký mới danh hiệu văn hóa năm 2019. Tham gia tốt các hội thi, các sự kiện do tỉnh tổ chức. Các hoạt động thông tin tuyên truyền được tăng cường, chất lượng truyền thanh từng bước được nâng lên đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

- Công tác dân tộc - tôn giáo: Các chính sách tôn giáo, dân tộc được cấp ủy, chính quyền quan tâm, thực hiện khá tốt. Tình hình sinh hoạt tôn giáo cơ bản ổn định, đúng pháp luật; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, Mặt trận và đoàn thể các cấp tổ chức thăm viếng, tặng quà các cơ sở thờ tự và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ năm 2019 trên địa bàn huyện.

1.3. Quốc phòng – An ninh

Các lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự, duy trì, tổ chức tuần tra 560 cuộc với 3.976 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Hoàn chỉnh các kế hoạch huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng năm 2019. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,1% so với dân số, trong đó có 321 đảng viên, đạt 22,93% so với lực lượng. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ thị trấn Thứ Ba có thực binh, kết quả chung đạt khá. Tổ chức sơ kết thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2019, tổ chức thành công hội nghị rút kinh nghiệm lập bản đồ tìm kiếm huy tập hài cốt liệt sĩ ( Điểm của tỉnh )

Sáu tháng đầu năm, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 16 vụ 19 tên (giảm 09 vụ so với cùng kỳ), đã điều tra làm rõ 15 vụ 18 tên đạt 94,1% trong đó; án nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 02 vụ (giảm 01 vụ), điều tra làm rõ 02 vụ đạt 100%. Tai nạn giao thông xảy ra 04 vụ (giảm 02 vụ), làm chết 02 người (giảm 02 người), bị thương 06 người (tăng 01 người), thiệt hại tài sản khoảng 9,5 triệu đồng. Cháy xảy ra 02 vụ (tăng 02 vụ), cháy 05 căn nhà dân, thiệt hại tài sản khoảng 285 triệu đồng.

1.4. Công tác Nội chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng:

Tòa án nhân dân huyện thụ lý và giải quyết được 293/580 vụ án các loại, đạt 50,52%. Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã thi hành được 345/684 việc có điều kiện thi hành đạt 50,44%. Công tác kiểm sát được duy trì kiểm sát chặt chẽ giải quyết kịp thời đúng pháp luật tin báo, tin tố giác tội phạm. Công tác tiếp dân và giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của nhân dân được duy trì, Ban tiếp công dân của huyện đã tiếp 18 lượt 22 người, Chủ tịch UBND huyện tiếp định kỳ và đột xuất 12 kỳ, 06 người, tiếp nhận 18 đơn yêu cầu phản ánh của dân, đã hướng dẫn 18 đơn đến cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết. Công tác hòa giải cơ sở đã tiếp nhận và đưa ra hòa giải 138/142 vụ việc đạt 97,18% so với vụ việc tiếp nhận.

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra các cấp đã triển khai 02 cuộc đã thu hồi hơn 34 triệu đồng, 01 cuộc đang tiến hành thanh tra. Công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm được các ngành, các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực ;

Thực hiện nghiêm túc các kết luận Thanh tra của cấp trên, qua đó đã kiểm điểm rút kinh nghiệm các tập thể và cá nhân theo các kết luận.

1.5. Công tác xây dựng chính quyền, Cải cách hành chính.

Thực hiện sắp xếp các chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố theo tinh thần Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND tỉnh, đến nay cấp xã đã sắp xếp đạt 96,97%; ấp, khu phố đạt 100%.

Trong 6 tháng đầu năm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 27.133 hồ sơ. Trong đó huyện tiếp nhận 2.203 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 2.142/2.203, đạt 97,23%; cấp xã tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn 27.617/27.620 đạt 99,98%.

Kịp thời khen thưởng nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ.

2. Về thực hiện Quy chế làm việc và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện:

Thực hiện Quy chế làm việc, ngay từ đầu năm UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban tham mưu UBND huyện và tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết Huyện ủy và Nghị quyết HĐND huyện.

Trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Chủ tịch và các PChủ tịch UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện tuân thủ nguyên tắc làm việc, luôn bám sát những định hướng chỉ đạo của UBND tỉnh và sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, hướng dẫn của các Sở, Ngành cấp tỉnh; chỉ đạo cụ thể hóa kịp thời các văn bản của cấp trên và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền. Xây dựng và ban hành kịp thời các kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, năm và chương trình làm việc thường kỳ của cơ quan, đơn vị.

Hàng tháng, UBND huyện đều tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả các mặt công tác; đề ra nhiệm vụ giải pháp cho tháng tiếp theo, đồng thời tăng cường đi công tác cơ sở kiểm tra, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao. Mặt khác, thường xuyên phối hợp tốt với các Sở ngành cấp tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tranh thủ được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển của huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngoài việc xử lý các công việc thường xuyên theo chương trình công tác, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tham dự 58 cuộc hội nghị cấp tỉnh, trong đó có 23 trực tuyến; tiếp và làm việc với 32 đoàn công tác của tỉnh; tham dự chỉ đạo 37 hội nghị của các cơ quan ban ngành huyện; chủ trì 80 buổi làm việc giải quyết công việc (giảm 3 cuộc hội nghị và 7 buổi làm việc so với cùng kỳ).

Các văn bản khi tiếp nhận được xử lý đảm bảo đúng quy trình, thẩm quyền và thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện. Trong 06 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã tiếp nhận 1.354 văn bản (tăng 8,11% so với cùng), trong đó Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã xem xét, xử lý 1.021 tờ trình, kiến nghị (tăng 8,7% so với cùng), đã ban hành 4.315 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực (tăng 3,2% so với cùng kỳ), trong đó có 3.167 Quyết định, 278 Công văn, 94 Kế hoạch, 78 Thông báo, 98 báo cáo.

3. Phối hợp công tác với các cơ quan trong hệ thống chính trị:

Đã phối hợp tốt với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong việc tham gia vào phản ánh, kiến nghị với Trung ương về cơ chế, chính sách; trong công tác tiếp công dân, tiếp xúc và giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đặt ra trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện./.