Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai

(08:40 | 03/06/2019)

        Ngày 31/5/2019 UBND tỉnh triển khai hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang để triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Hội nghị do ông Phạm Vũ Hồng Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, tại điểm cầu huyện An Biên do ông Nguyễn Việt Bình Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì và các ngành chuyên môn của huyện cùng tham dự.

           Tại hội nghị nghe báo cáo tổng kết công tác phòng,chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và kế hoạch triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên GiangTrong điều kiện biến đổi khí hậu đã và đang xảy ra, diễn biến khí tượng, thủy văn ngày càng phức tạp, khó lường, các nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai có thể xảy ra ở mọi lúc, mọi nơi. Để chủ động ứng phó thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh xây dựng Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2019. chỉ đạo các ngành, các địa phương thường xuyên cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các phương án sát với tình hình thực tế nhằm ứng phó với tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn; nhất là các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng do thiên tai gây ra. Nâng cao năng lực hoạt động đội ngũ cán bộ về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn. Bổ sung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo điều kiện làm việc của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp.

 
          Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập để nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là cho ngư dân về phòng, tránh, ứng phó với thiên tai. Dự kiến năm 2019, tổ chức 20 lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”. Điều chỉnh bổ sung hoàn thiện quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong tỉnh với lực lượng Trung ương đóng trên địa bàn, chủ động chuẩn bị phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác PCTT&TKCN.

 

 Các sở, ban ngành, địa phương quan tâm thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn. Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh phối hợp tốt với các cơ quan khí tượng - thủy văn Trung ương, khu vực và tỉnh Kiên Giang, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, truyền nhận, xử lý kịp thời từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đến các sở, ban ngành, địa phương để triển khai nhanh chóng, kịp thời các biện pháp phòng, tránh khi có thiên tai xảy ra. Các ngành, địa phương thực hiện tốt việc lồng ghép các dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với công tác phòng, chống thiên tai; biến đổi khí hậu và nước biển dâng./.