Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Họp trực tuyến thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019

(08:44 | 30/05/2019)

         Sán g ngày 30/5/2019 UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019 về công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019; Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tại điểm cầu UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì, tại điểm cầu An Biên do Chủ tịch UBND huyện chủ trì và các ngành chuyên môn của huyện tham dự. 

 28966523c3a426fa7fb5.jpg

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng của tỉnh ổn định, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá: Tổng thu ngân sách nhà nước, khách du lịch, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động... Vụ Hè Thu gieo trồng 158.595 ha, đạt 56,64% kế hoạch và tăng 11,95 % so với cùng kỳ. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu, năng suất phải đạt từ 5,7 tấn/ha mới bù hụt cho Vụ Đông Xuân để đảm bảo sản lượng lương thực cả năm đạt và vượt Kế hoạch.

Sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 73,2 ngàn tấn, lũy kế 05 tháng 318,8 ngàn tấn, đạt 38,2% kế hoạch và tăng 7,5% so với với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt 54,56 triệu USD, tăng 9,1% so với tháng trước. Tính đến ngày 15/5/2019, tổng vốn đầu tư công được giao là 4.999,56 tỷ đồng, đạt 90,35% tổng vốn HĐND tỉnh giao, giá trị giải ngân 1.125 tỷ đồng, đạt 20,34% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 được quan tâm. Năm 2019, tỉnh tổ chức 25 Điểm coi thi và 12.522 thí sinh dự thi. Thực hiện cơ bản công tác phòng, chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân  miệng tăng so với tháng trước.

Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ: 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 133 năm Ngày Quốc tế lao động, 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giải quyết việc làm 2.561 lượt lao động, nâng tổng số lên 14.628 lượt lao động, đạt 41,7% kế hoạch; đào tạo 1.691 người, nâng tổng số lên 8.281 người, đạt 33,8% kế hoạch; tổ chức Lễ mít tinh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 chủ  đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” tại huyện Phú Quốc với hơn 800  người tham dự…

Các lực lượng chức năng duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ; tăng cường công tác nắm tình hình, giao nhiệm vụ, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn chung các sở ngành, địa phương thực hiện tốt các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh một số nội dung còn chậm, chưa đạt tiến độ (có danh mục kèm theo)…

Trong các chuyến làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với các địa phương, vẫn còn địa phương chuẩn bị báo cáo chưa đạt yêu cầu, các sở ngành chậm và chưa tham mưu kịp thời xử lý các kiến nghị./.