TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị kiểm điểm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

(08:19 | 12/01/2024)

Ngày 09/01/2024, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu huyện đồng chí Nguyễn Công Trận, Bí thư – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cùng các ngành tham dự.
Sau khi nghe: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2024. Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2023 và ý kiến phát biểu của các Sở ngành, địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành phát biểu một số nội dung như sau: Trước hết, xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Mặt trận Tố quốc tỉnh và các đoàn thể; các Sở, ngành và địa phương đã có nhiều đóng góp sâu sát, thiết thực cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong năm 2023. Trân trọng ghi nhận những nổ lực, cố gắng, kết quả đạt được của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân trong tỉnh vào thành công chung của tỉnh ta trong năm
2023.
Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Tình hình thế giới, trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, thách thức nhiều hơn so với dự báo; thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng,... Đặc biệt là kinh tế phục hồi chậm, tình trạng nguyên, nhiên vật liệu có lúc khan hiếm và giá rất cao trực tiếp ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta.
Với tinh thần vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, bám sát Kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh đã cùng với các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục đổi mới cách làm, không dàn trải, xác định thứ tự ưu tiên, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thành lập các Tồ công tác để đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tại các địa phương và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Qua Báo cáo kinh tế - xã hội và kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, cho thấy năm 2023 là năm tiếp tục thành công của tỉnh ta, kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, hoàn thành 23/24 chỉ tiêu, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt, 13 chỉ tiêu đạt, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,79% cao thứ 2 từ đầu nhiệm kỳ đến nay (chỉ sau năm 2022 tăng 7,7°/o), Văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo khá tốt. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực, dịch vụ công trực tuyến được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tội phạm và tai nạn giao thông được kéo giảm.
Năm 2024 cần bám sát chủ đề của Chính phủ “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững” và chủ đề năm của Tỉnh ủy “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là các khâu đột phá; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; sắp xếp, bố trí cán bộ, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030” để chỉ đạo điều hành có “thứ tự ưu tiên - trọng tâm - trọng điểm”. Trong phát triển kinh tế của tỉnh, tập trung tạo sự bức phá từ các động lực tăng trưởng “công nghiệp và dịch vụ du lịch”, nâng lên giá trị gia tăng “nông nghiệp - thủy sản”, huy động tối đa các nguồn lực từ xã hội và giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% trở lên./.