TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết công tác Du lịch giai đoạn 2020 -2025

(07:50 | 12/05/2023)

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 09/5/2023 UBND huyện An Biên tổ chức hội nghị sơ kết công tác Du lịch giai đoạn 2020 -2025 gắn với việc sơ kết kế hoạch thực hiện Hiện Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện đạt chuẩn năm 2023 và triển khai Kế hoạch Hội thi gia đình tiêu biểu huyện An Biên năm 2023.

Đến dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Trần Thanh Điền phó Chủ tịch UBND chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện cùng với phó Chủ tịch và công chức phụ trách văn hóa xã hội các xã, thị trấn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện nhằm đánh giá kết quả đạt được trong công tác du lịch trong những năm qua và kết quả xây dựng Trung tâm Văn hóa Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh đạt chuẩn vào năm 2023. Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết công tác du lịch và triển khai kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 -2025, báo cáo sơ kết Kế hoạch xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện từ đó đề ra giải pháp và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới./.