TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ quý 1/2023

(11:12 | 03/04/2023)

Ngày 31/3/2023, ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ quý 1/2023 về công tác chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, quý II năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì cuộc họp.
Trong quý I, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo khẩn trương cụ thể hóa, ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; điểm mới trong lãnh đạo, điều hành năm nay là chủ động rà soát, xây dựng, ban hành Chương trình công tác năm 2023 của ƯBND tỉnh với 230 nhiệm vụ cụ thể theo từng quý. Đồng thời, tiếp tục ban hành 01 Kế hoạch chung, tích hợp về phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cạo năng lực cạnh tranh của tỉnh, đề ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội từng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2023.
Các ngành, các cấp quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phát ừiển kinh tế - xã hội, tập trung phục hồi kinh tế, trọng tâm như: Hoàn thành phân bổ và thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2023; Quyết liệt chỉ đạo chống khai thác IUƯ thực hiện Kế hoạch 180 ngày cao điểm chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; từ đầu năm 2023 đến nay không có tàu cá Kiên Giang vi phạm vùng biển nước ngoài; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, truy quét chống chặt phá, khai thác rừng trái phép, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm rừng, nhất là trên địa bàn thành phố Phú Quốc; Tăng cường nắm tình hình, đẩy mạnh đào tạo nghề và giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội, chăm sóc sức khỏe đời sống Nhân dân; triển khai Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, rà soát việc mua sắm thuốc điều trị bệnh cho người dân.
Tăng trưởng kinh tế đạt mức khá so với cùng kỳ và nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực, cả nước Các ngành, lĩnh vực và hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đà phục hồi tốt. Một số chỉ tiêu tăng mạnh và cao hơn bình quân chung cả nước: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,25% (cả nước tăng 3,32%), trong đó: Khu vực II tăng 6,06% (cả nước giảm 0,4%); khu vực III tăng 15,4% (cả nước tăng 6,79%). Sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng 15% (cả nước tâng 3,2%), trong đó tôm nuôi tăng 35% (cả nước tăng 3,0%). Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10%, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 11%, xếp 11/63 tỉnh, thành phổ cả nước). Giải ngân đầu tư công tiếp tục đạt khá, đến ngày 29/3/2023 tỷ lệ giải ngân đạt 11,7% so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao (nếu so với kế hoạch Thủ tưởng giao thì đạt 13%), cao hơn trung bình cả nước (Bộ Tài chính ước đến hết tháng 3 cả nước đạt 9,69%). Thu ngân sách tăng hơn 16% (cả nước tăng 1,3%).
Quyết liệt thực, hiện các giải pháp theo “Kế hoạch cao điểm 180 ngày”, khắc phục tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; không để xảy ra tàu cá vi phạm IUU. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, Hoàn thành phân bổ vốn chi tiết, ban hành các vãn bản thực hiện, thủ tục các dự án thuộc các "Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn phục hồi kinh tế - xã hội. Tập trung đẩy, nhanh tiến độ các công trình trọng điểm ngành giao thông, vãn hóa, y tế, các gói thầu mua sắm. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư; nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách trong tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo công khai, khách quan, công bằng./.