TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

công đoàn cơ sở khối uỷ ban tổ chức đại hội công đoàn lần thứ XI

(14:13 | 01/03/2023)

Ngày 29/02/2023 công đoàn cơ sở khối uỷ ban tổ chức đại hội công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Nhiệm kỳ khóa X, Công đoàn Khối Ủy ban đã tập trung thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn với nhiều thuận lợi như: Tình hình an ninh, chính trị, trật tự - xã hội tiếp tục được ổn định; đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên tiếp tục được cải thiện và nâng lên đáng kể, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Tuy nhiên, hoạt động Công đoàn còn gặp những khó khăn như: Biến đổi khí hậu, sự xuất hiện của đại dịch Covid-19, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao trong khi mức lương và các chế độ phụ cấp tiền lương của cán bộ, công chức, người lao động (CBCCNLĐ) còn thấp làm ảnh hưởng đến đời sống của đoàn viên và người lao động. 

Đội ngũ CBCCNLĐ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, công việc ổn định, tiền lương và thu nhập đảm bảo cho cuộc sống. Cùng với đó, chính sách tiền lương, các chế độ liên quan đến người lao động cơ bản đảm bảo, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động được bảo vệ đúng theo pháp luật. Từ đó đoàn viên đều ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, luôn có ý thức trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong lao động sản xuất, công tác và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chất lượng đội ngũ đoàn viên được nâng lên, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị, có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Đoàn viên luôn có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết xây dựng nội bộ; từ đó đưa hoạt động công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan. 
Trong nhiệm kỳ phối hợp với chính quyền tổ chức 05 cuộc hội nghị Cán bộ công chức nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị được tham gia đóng góp xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác được 35 lượt ý kiến đóng góp các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của ĐVCĐ. Xét, đề nghị nâng lương định kỳ, trước hạn cho 47 lượt đoàn viên (trong đó có 20 đoàn viên nâng lương trước hạn); Kịp thời thăm hỏi đoàn viên khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán, đoàn viên ốm đau, thai sản được 57 lượt trường hợp, tổng số tiền 39.400.000đồng. Duy trì góp vốn xoay vòng không tính lãi có 130 lượt đoàn viên tham gia, số tiền 650.000.000đồng; tín chấp cho 20 lượt cán bộ, công chức vay vốn ngân hàng, có thêm thu nhập phát triển kinh tế gia đình.
Công tác chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên được quan tâm. Trong nhiệm kỳ phối hợp với cơ quan tổ chức khám sức khỏe cho 62 lượt đoàn viên.
Trong nhiệm kỳ Công đoàn thực hiện tốt việc tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh cho Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện: Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh cấp huyện, xã; chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; phân công cán bộ, công chức, người lao động trực tại cơ quan đảm bảo công tác tham mưu và giãn cách số lượng người trong cơ quan đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.
Kết quả Chương trình “Tết sum vầy”; kết quả Chương trình "Mái ấm công đoàn”; các hoạt động xã hội...: xây mới và sửa chữa nhà 03 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho 3 đoàn viên; tranh thủ sự hỗ trợ của Thường trực UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND và kinh phí hoạt động của Công đoàn hàng năm tặng quà cho đoàn viên được 135 lượt, số tiền trên 60 triệu đồng. Ngoài ra, vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện, trong Nhiệm kỳ đã vận động được 15 lượt đoàn viên hiến máu với 15 đơn vị máu.
Thông qua những cuộc sinh hoạt công đoàn, BCH đã tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản Công đoàn cấp trên gắn với Chỉ thị 03/CT-TW và 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, học tập Nghị quyết TW 7,8,9… các luật có liên quan, ý nghĩa truyền thống các ngày lễ lớn được 65 cuộc, có 1.798 lượt người dự. 
Hàng năm cơ quan đều được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với “Xây dựng nông thôn mới” bản thân mỗi đoàn viên, người lao động ở nơi cư trú đều tích cực hưởng ứng, gương mẫu đóng góp xây nhà “Mái ấm tình thương” “Mái ấm công đoàn”, xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa, phòng chống các tệ nạn xã hội đạt tốt; 100% gia đình đoàn viên Công đoàn đạt chuẩn văn hóa./.