TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội cựu chiến binh 5 huyện trong cụm thi đua số 3 vùng U Minh Thượng ký kết giao ước thi đua năm 2023.

(07:49 | 24/02/2023)

Ngày 24/2, tại Ban Dân vận huyện An Biên, Hội Cựu Chiến Binh Cụm thi đua số 3 vùng U Minh Thượng, có 5 huyện gồm: huyện An Biên, huyện An Minh, huyện U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và huyện Gò Quao ký kết giao ước thi đua năm 2023. Tại hội nghị, Hội cựu chiến binh, Cụm thi đua số 3 vùng U Minh Thượng thông qua chương trình trọng tâm cụm thi đua số 3 năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước, “cựu chiến binh gương mẫu” năm 2023.

Với chủ đề “Trung thành-đoàn kết-gương mẫu-kỷ cương-trách nhiệm” xây dựng hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 gồm 5 nội dung trọng tâm: Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần giữ vững ổng định chính trị địa phương; Động viên cán bộ hội viên Cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp đỡ hội viên thoát nghèo bền vững; Kết hợp chặc chẽ với các phong trào thi đua do Trung ương và địa phương phát động; Phối hợp với cơ quan quân sự và Đoàn thanh niên tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; Xây dựng Hội cựu chiến binh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng. Kết nạp trên 85% đối tượng đủ điều kiện vào Hội; 70% cựu quân nhân có mặt tại địa phương vào sinh hoạt Câu lạc bộ. 98% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo kế hoạch. Trên 95% tổ chức Hội, trên 80% cán bộ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. phấn đấu giảm tỷ lệ hội viên nghèo bình quân còn dưới 1%. Bằng nhiều nguồn vận động, mỗi huyện trong năm làm mới, nâng cấp sữa chữa 30% số nhà tạm bợ cho hội viên Cựu chiến binh. Có trên 95% hộ gia đình hội viên tham gia bảo hiểm y tế. giảm tỷ lệ nợ quá hạn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội xuống dưới 1%. Tổ chức Hội cấp trến kiểm tra 25% tổ chức Hội cấp dưới, chi hội giám sát 100% tổ chức hội và hội viên theo phân cấp. Mỗi huyện nhận đỡ đầu một ấp, khu phố; mỗi  Hội cựu chiến binh xã thị trấn giúp đỡ ít nhất từ 01-02 hội viên xóa nghèo