TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

AN BIÊN: Họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 10 năm 2022

(10:14 | 02/11/2022)

Ngày 02-11, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Công Trận chủ trì cuộc họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 10 năm 2022, cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Điền, các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các ban ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Cuộc họp thông qua báo cáo công tác Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp Chủ tịch UBND lưu ý các ngành, cơ quan chuyên môn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần tập trung thực một số nhiệm vụ trong tâm để đạt các chỉ tiêu nghị quyết năm 2022: Rà soát chỉ đạo quyết liệt các chỉ tiêu đạt thấp nhất là tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông kiên quyết xử lý các hộ dân lấn chiếm, mua bán trong phạm vi hành lang an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 63 (Giải tỏa từ mép đường ra 4m về phía bờ và 2,5 ra phía sông sáng Xẻo Rô). Giao Công an huyện, các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về  phát triển ứng dụng dân cư, định danh và xác nhận điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó tập trung triển khai thực hiện cao điểm “90 ngày đêm” đề hoàn thành các nhiệm vụ trước ngày 30/12/2022. Quan tâm chỉ đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Đông Yên và hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022./.
 

Đỗ Ngọt