TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tiết kiệm thời gian và giảm chi phí trong việc giải quyết các thủ tục hành chính

(09:24 | 27/07/2022)

Chiều 26-7, Ủy ban nhân dân huyện An Biên phối hợp Bưu điện huyện An Biên tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện với Bưu điện huyện. Hai đơn vị ký kết trong việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của một số lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện. Các đồng chí: Tô Thanh Đoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Nguyễn Văn Lựu - Giám đốc Bưu điện tỉnh tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, 2 đơn vị đã thống nhất thực hiện một số nội dung như Ủy ban nhân dân huyện chuyển giao cho bưu điện đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bưu điện huyện có nhiệm vụ bố trí nhân viên bưu điện có đủ số lượng, đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Nhân viên Bưu điện huyện có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; cập nhật thông tin hồ sơ thủ tục hành chính vào hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh, ra phiếu hẹn và Trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; số hóa hồ sơ và chuyển xử lý trên hệ thống theo quy định. Bên cạnh đó, nhân viên bưu điện chuyển giao hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cho công chức có liên quan để giải quyết; nhận kết quả từ cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức...
Đồng chí Tô Thanh Đoàn cho biết, năm 2021 có trên 50.000 hồ sơ thực hiện trên địa bàn huyện. Hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân như tiết kiệm thời gian và giảm chi phí đi lại, trong việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính và được người dân đánh giá cao. Để nâng cao công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện cũng như tạo điều kiện cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, Ủy ban nhân dân huyện và Bưu điện huyện cùng thống nhất ký kết trong việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính./.

Nguồn: DANH THÀNH