TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

(16:42 | 18/07/2022)

Sáng ngày 01/7/2022 UBND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì.

Sau khi thông qua báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 và ý kiến của các đại biểu dự họp, UBND tỉnh đánh giá cao công tác chi đạo, điều hành của các ngành và địa phương. Trong điều kiện còn chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, khó khăn trong phục hồi kinh tế do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao,... lãnh đạo các ngành, địa phương đã kịp thời chỉ đạo thực hiện khá tốt các chương trình, nhiệm vụ đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế như một số ngành, địa phương còn chậm trễ, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong giải quyết một số vụ, việc còn thiếu chặt chẽ, đùn đẩy trách nhiệm.

Qua hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành còn tồn đọng nhiệm vụ, chương trình quá hạn, trễ hạn khẩn trương hoàn thành trình UBND tỉnh. Các ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: Tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Chuẩn bị tốt công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông. Chuẩn bị tốt công tác sơ kết IUU, triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện IUU gắn với tăng cường công tác phối họp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện trên tuyến biên giới, vùng biển. Chủ động rà soát tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri; tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh./.Sáng ngày 01/7/2022 UBND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì. 
Sau khi thông qua báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 và ý kiến của các đại biểu dự họp, UBND tỉnh đánh giá cao công tác chi đạo, điều hành của các ngành và địa phương. Trong điều kiện còn chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, khó khăn trong phục hồi kinh tế do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao,... lãnh đạo các ngành, địa phương đã kịp thời chỉ đạo thực hiện khá tốt các chương trình, nhiệm vụ đề ra.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế như một số ngành, địa phương còn chậm trễ, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong giải quyết một số vụ, việc còn thiếu chặt chẽ, đùn đẩy trách nhiệm. 
Qua hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành còn tồn đọng nhiệm vụ, chương trình quá hạn, trễ hạn khẩn trương hoàn thành trình UBND tỉnh. Các ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: Tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Chuẩn bị tốt công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông. Chuẩn bị tốt công tác sơ kết IUU, triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện IUU gắn với tăng cường công tác phối họp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện trên tuyến biên giới, vùng biển. Chủ động rà soát tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri; tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh./.