TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân huyện An Biên Tổ chức kỳ họp Thứ tư - Khóa XI, Nhiệm kỳ 2021-2026

(09:18 | 13/07/2022)

Sáng nay, ngày 13 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân huyện An Biên tổ chức kỳ họp Thứ Tư kỳ họp lệ giữa năm 2022. Dự kiến kỳ họp diễn ra trong 02 ngày 13 và 14/7/2022 với các nội dung như sau: Hội đồng nhân dân huyện thông qua 03 báo cáo và 1 Tờ trình, Ủy ban nhân dân huyện thông qua 10 báo cáo, 09 Tờ trình ngoài ra còn có 03 báo cáo của các cơ quan Tư pháp. Tại kỳ họp, ngoài các Nghị quyết như thường lệ, các đại biểu sẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển thanh niên huyện An Biên giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện và Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện./.