TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Nâng Cao Kiến Thức, Kỹ Năng Và Phương Pháp Hoạt Động Cho Đại Biểu Hđnd Cấp Xã Nhiệm Kỳ 2021 - 2026

(15:14 | 07/07/2022)

Nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND ở địa phương. Ngày 7-7-2022, UBND huyện An Biên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tập huấn cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Tham dự lớp tập huấn có 237 học viên là đại biểu HĐND của 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian 3 ngày từ 7-9/7/2022, các đại biểu HĐND thuộc 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được nghe truyền đạt các nội dung gồm: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp xã; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp xã; Kỹ năng phát triển năng lực thực thi nhiệm vụ; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp xã; Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; Kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách Nhà nước; Một số kỹ năng quản lý Nhà nước về đất đai, về các vấn đề an sinh xã hội, giám sát xây dựng nông thôn mới ở cấp xã.
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các đại biểu HĐND cấp xã  những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong quá trình hoạt động, để từ đó vận dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng còn là dịp để đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn huyện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẽ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử trong giai đoạn hiện nay, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND ở địa phương./.