Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2021 (NGÀNH GDĐT HUYỆN AN BIÊN)

(10:45 | 05/10/2021)

Căn cứ Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU ngày 25/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 2133/KH-SGDĐT ngày 06/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, chính trị hè năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 02 và 03/10/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức các bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 với hình thức trực tuyến phát từ Phòng GDĐT đến tất cả 42 điểm trường trực thuộc (BTC quy định tại một điểm cầu của trường bố trí dưới 20 đại biểu và tất cả đại biểu dự tiếp thu lớp Chính trị hè thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế (5K) về phòng, chống dịch Covid-19).

Đến dự và triển khai lớp bồi dưỡng, tập huấn có Đ/c Nguyễn Quốc Xinh - UVBTV -Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đ/c Nguyễn Thanh Hiền HUV- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đ/c Danh Thảo - Phó Trưởng Phòng GDĐT.
Kết quả qua 02 ngày bồi dưỡng, tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo trong huyện nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và văn bản cụ thể hóa của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm, nhận thức đúng trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và địa phương; các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021-2022, trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy tại đơn vị.
Qua thống kê có 1,285/1,318 CBQL và GV tiếp thu, tỷ lệ 97,50%, số GV còn lại chưa tiếp thu (một số chưa về địa phương, do dịch bệnh Covid, số cách ly tại nhà đang theo dõi sức khỏe,...) BTC có kế hoạch triển khai lại sau./.