Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

An Biên tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg đến hết ngày 25/8/2021

(09:05 | 17/08/2021)

Ngày 15/8/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã ký Quyết định số 2005/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kỉên Giang.

Theo đó Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1903/QĐ- UBND ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh trên phạm vi toàn tỉnh Kiên Giang trong vòng 10 ngày từ 00 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2021 theo đúng nguyên tắc “ai ở đâu thì đó”, kiên quyết không để người dân tự phát rời khỏi địa bàn đang có dịch làm lây lan sang các địa bàn, địa phương khác./.

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2005-QD-UBND.signed.pdf