TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Giáo dục, đào tạo

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2020-2021

(14:22 | 11/03/2021)

Ngày 09/3/2021 huyện An Biên tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2020-2021 cuộc họp do phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Điền chủ trì.
Hệ thống trường, lớp học tiếp tục được đầu tư nâng cấp, thiết bị giáo dục được tăng cường. Tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành ổn định; đa số đều an tâm công tác, tâm huyết với nghề, vững tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Hiệu lực quản lý đối với các cơ sở giáo dục tiếp tục được tăng cường; chất lượng giáo dục ổn định và có mặt tiến bộ, đạt kết quả khả quan. 
Công tác phối hợp chặt chẽ cũng như rà soát lại mạng lưới trường, lớp trên địa bàn huyện đúng theo quy định, giảm điểm trường lẻ. Hầu hết các cơ sở giáo dục thực hiện tốt vai trò triển khai và thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục ở địa phương; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp tăng, tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học giảm. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục được tổ chức chặt chẽ, đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra. 
Việc ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học được đẩy mạnh và đạt được một số kết quả nhất định. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành từ Phòng GDĐT đến các nhà trường tiếp tục được đổi mới; Công tác kiểm tra chuyên môn, kiểm định chất lượng thực hiện tốt, góp phần giữ vững kỷ cương, nề nếp trường, lớp học. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.
Việc thực hiện chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh và giáo viên vùng khó khăn được quan tâm. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hoạt động ngoài giờ lên lớp gắn với giáo dục kỹ năng sống được thực hiện thường xuyên, gắn với chủ đề và có tính định hướng cụ thể. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia được quan tâm, đầu tư. Tỷ lệ phòng học kiên cố và trường học đạt chuẩn Quốc gia ngày càng tăng tạo điều kiện nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa, tạo nhiều nguồn lực đầu tư và hỗ trợ cho phát triển GDĐT, nâng cao chất lượng giáo dục và góp phần thực hiện an sinh xã hội trong giáo dục./.