TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Họp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND huyện khóa X

(15:18 | 27/11/2020)

Sáng ngày 26/11/2020 HĐND huyện An Biên Họp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ năm 2016-2020. Cuộc họp do bà Trần Minh Sao, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Tại kỳ họp các đại biểu nghe các văn bản: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường kết nối Đê bao ven biển với Cầu Thứ Ba; Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện An Biên; Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường kết nối Đê bao ven biển với Cầu Thứ Ba; Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện An Biên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện.

Cũng tại kỳ họp các đại biểu được nghe thông qua các văn bản và biểu quyết các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện như: Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện An Biên; Về chủ trương đầu tư dự án: Đường kết nối Đê bao ven biển với Cầu Thứ Ba; Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện An Biên. Các đại biểu sau khi nghe thông qua các văn bản và biểu quyết kết quả 100% đại biểu đều thống nhất thông qua các tờ trình và nghị quyết đã nêu tại kỳ họp./.