Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

TIN TỨC SỰ KIỆN

Lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7

(14:45 | 01/07/2019)

Theo đó, Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.490.000 đồng/tháng, cao hơn so với trước đó 100.000 đồng.

Tăng lương cơ sở và các chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2019 tác động tới triệu người - 1

Mức lương cơ sở sẽ tăng lên thành 1.490.000 đồng/tháng từ 1/7. Ảnh minh họa Infonet.

Mức lương này được dùng để: Tính lương trong bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; Tính mức phí sinh hoạt, phí hoạt động; Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở như trợ cấp, phụ cấp…

Do mức lương cơ sở sẽ chính thức tăng lên nên cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ thay đổi.

Theo Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn các tính như sau: Mức lương thực nhận = Mức lương cơ sở (1.490.000 đồng/tháng) x hệ số lương; Mức phụ cấp thực nhận tính theo lương cơ sở = Mức lương cơ sở (1.490.000 đồng/tháng) x hệ số phụ cấp.

Riêng phụ cấp tính theo % lương hiện hưởng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên = (Mức lương hiện hưởng + Phụ cấp chức vụ + Phụ cấp thâm niên) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.

nguồn: https://www.24h.com.vn