Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

TIN TỨC SỰ KIỆN

Hội nghị trực tuyến phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), PAPI và chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2018

(15:12 | 28/05/2019)

        Vào lúc 14 giờ 00, ngày 28/5/2019 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về phân tích chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI); chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018 và công bố chỉ số Cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2018 với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ông Phạm Vũ Hồng Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh. Tại điểm cầu huyện An Biên do ông Trần Hoàng Mẫm Chủ tịch UBND huyện An Biên chủ trì, cùng tham dự có các ngành chuyên môn của huyện và Chủ tịch các xã, thị trấn.

 b6340b4117bff2e1abae.jpg

Việc tổ chức đánh giá tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 được tỉnh tiến hành nghiêm túc, khách quan, tương đối chính xác, đúng tiến độ và dựa trên các căn cứ, tài liệu kiểm chứng bảo đảm độ tin cậy; kết quả Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018 đạt 75,02 điểm, tăng 0,72 điểm so năm 2017, điều này phản ánh sự cố gắng của UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành và các cơ quan tham mưu, cơ quan hành chính các cấp trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; một số lĩnh vực trong năm 2018 đã có sự cải thiện về điểm số và thứ hạng như: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL tại tỉnh; cải cách TTHC.

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (gọi tắt là Chỉ số PAPI) là bộ chỉ số đo lường và đánh giá tính hiệu quả về công tác điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công trên địa bàn cấp tỉnh ở Việt Nam, dựa trên kết quả khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là công cụ nhằm đo lường và theo dõi hiệu quả công tác quản trị, điều hành của bộ máy nhà nước (bao gồm cả dịch vụ công) dựa trên trải nghiệm và cảm nhận của người dân. Thông qua đó, các cấp chính quyền có thể nắm bắt được phần nào kỳ vọng của người dân đối với nền quản trị và hành chính công của đất nước, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao vai trò giám sát của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia nhiều hơn vào quá trình giải quyết các công việc của chính quyền địa phương để cùng hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, thống nhất bảo đảm ổn định chính trị, trật tự xã hội thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Năm 2018, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có sự quan tâm chỉ đạo bằng nhiều biện pháp như phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát ở cơ sở và tổ chức hội thảo cấp tỉnh phân tích chỉ số PAPI tỉnh Kiên Giang năm 2018 và đã đưa ra nhiều khuyến nghị để cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI năm 2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phân tích các chỉ số về năng lực cạnh tranh (PCI), quản trị và hành chính công (PAPI) và cải cách hành chính (PAR INDEX) và đã ban hành Kế hoạch hành động cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI năm 2018 và những năm tiếp theo, qua đó đã quán triệt và nâng cao một bước về nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan hành chính, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp về chỉ số PAPI, một số sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện đã xây dựng kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI năm 2018 và các năm tiếp theo./.