TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Một số điểm nổi bật của Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL

(14:00 | 22/06/2023)

Trong tháng 5 này, Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật cũng được đưa vào áp dụng.

Theo đó, từ ngày 15/5/2023, điều kiện xét thăng hạng viên chức ngành nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật sẽ có một số điều chỉnh.

Cụ thể, viên chức các chuyên ngành trên sẽ được dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề nếu đáp có thêm một trong các danh hiệu về văn học nghệ thuật sau đây:

- Được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”.

- Được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.

- Được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”.

- Được tặng “Giải thưởng Nhà nước”.

Viên chức được sử dụng một lần danh hiệu hoặc giải thưởng để dự xét thăng hạng lên chức danh cao hơn liền kề.

Trước đó, Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện xét thăng hạng bao gồm:

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng thấp hơn liền kề chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 01 năm công tác liền kề với năm nộp hồ sơ dự thi; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phù hợp.