TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác nhân sự tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện

(13:30 | 02/03/2023)

Ngày 01/3/2023 UBND huyện do ông Trần Thanh Điền cùng với các ngàng chuyên môn tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra của UBND tỉnh về khảo sát việc bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Do ông Võ Minh Trung Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn.

Qua kiểm tra thực tế bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị UBND xã Hưng Yên, Đông Thái, thị trấn Thứ Ba và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện ông Võ Minh Trung đánh giá cao khả năng tiếp thu của công chức tại bộ phận một cửa của các đơn vị cũng như việc hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết các TTHC tại đơn vị, cũng như việc thanh toán trực tuyến khi tham gia giải quyết các TTHC trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử.
Cũng qua buổi kiểm tra thực tế đoàn cũng đã có buổi làm việc với UBND huyện và các ngành chuyên môn có liên quan để nắm rõ hơn các thuận lợi cũng như khó khăn tại đơn vị. Nhìn chung, từ khi vận hành, sử dụng hệ thống một cửa điện tử đến nay, việc xử lý hồ sơ giữa các ngành tham gia quy trình được nhanh chóng, thông tin kịp thời, một số hồ sơ được giải quyết đúng thời gian quy định, từ đó tạo sự hài lòng cho tổ chức và công dân. Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức trực tại Bộ phận một cửa cũng như các đơn vị trực thuộc UBND huyện.
Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện bố trí 06 nhân sự, gồm: 01 Chánh Văn phòng HĐND và UBND làm Tổ trưởng phụ trách chỉ đạo chung và 01 công chức Văn phòng HĐND và UBND, 01 viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai An Biên, 03 nhân viên Bưu điện huyện thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho công dân, đảm bảo về mặt số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; trong đó, có phân công 01 công chức Văn phòng HĐND và UBND, nhân viên Bưu điện phụ trách hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trường hợp công dân không tự thực hiện được thì làm thay công dân và hướng dẫn tổ chức, cá nhân về tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ công ích. Đối với Bộ phận Một cửa UBND cấp xã: Hiện nay UBND các xã, thị trấn bố trí đủ nhân sự thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết cho công dân theo quy định, đảm bảo không để hồ sơ tồn đọng hoặc giải quyết chậm trễ; trong đó, phân công công chức phụ trách hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trường hợp công dân không tự thực hiện được thì làm thay công dân./.