TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

AN BIÊN: Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022

(14:09 | 13/12/2022)

Ngày 07/12, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Hồng Thắm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự. Năm 2022, huyện thực hiện các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra (trong đó có 23/35 chỉ tiêu vượt Nghị quyết). Nhất là huyện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới. Huyện lãnh đạo, chỉ đạo đại hội thành công 160 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Trong năm, toàn huyện phát triển 121 đảng viên mới (đạt 100,83% Nghị quyết), nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện 3.741 đảng viên. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đến nay kiểm tra được 19 cuộc (đạt 126,67% Nghị quyết); kiểm tra, giám sát đối với 88 tổ chức và 994 đảng viên. Hội đồng nhân dân huyện thực hiện giám sát đạt 100% Nghị quyết năm. Ủy ban nhân dân hai cấp triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết năm 2022 của Huyện ủy cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra. Các tỏ chức hội, đoàn thể phát triển 5.486 đoàn viên, hội viên (đạt 108% chỉ tiêu), nâng tổng số 46.439 đoàn viên, hội viên; tỷ lệ tập hợp quần chúng đạt 78,74% so đối tượng. Năm 2022, huyện cất mới 126 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 12 căn, bê tông hóa 7,9km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 39 cây cầu, vận động hỗ trợ 90 giếng nước; vận động quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, tân binh năm 2022 tổng kinh phí trên 2,4 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất trên toàn huyện đạt gần 5.900 tỷ đồng (đạt 100,08% Nghị quyết). Đến nay toàn huyện có 15 sản phẩm OCOP được tỉnh công nhận; 8 xã trên địa bàn huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đang phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới, xã Đông Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 93,49%. Trong năm, tổ chức tư vấn và giới thiệu 3.592 lượt lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh (đạt 119,73% Nghị quyết)...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Trận - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Biên đề nghị các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, tập trung tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đi đôi với thực hiện tốt việc tổ chức sản xuất và nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch; tăng cường kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023, huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và nhân dân để nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tích cực vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt theo nghị quyết đề ra, đi đôi với kiên quyết khắc phục tình trạng ô nhiểm môi trường. Nơi nào không tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét, thì người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền chịu trách nhiệm trước cấp trên. Bên cạnh đó, trong năm 2023, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm lo tốt sức khỏe nhân dân, chú trọng phát triển con người và đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, quan tâm lãnh đạo chặt chẽ công tác nội chính...