TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến về phân tích các Chỉ số: PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021 của tỉnh

(17:00 | 18/07/2022)

Ngày 20/6/2022 Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đã chủ trì hội nghị trực tuyến về phân tích các Chỉ số: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Cải cách hành chính (PAR INDEX); Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 của tỉnh.
Qua báo cáo kết quả đánh giá năm 2021 các Chỉ số: PAR INDEX, PAPI, SIPAS của tỉnh đều giảm thứ hạng, trong đó Chỉ số PAR INDEX đứng thứ 63/63 tỉnh, thành; đối với Chỉ số PCI, mục tiêu phấn đấu năm 2021 tỉnh Kiên Giang đạt TOP khá nhưng kết quả tỉnh chỉ tăng 02 bậc so với năm 2020, vẫn thuộc nhóm các tỉnh, thành có thứ hạng tương đối thấp.
Các chỉ số này phản ánh sự lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp, tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh, sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và là thước đo sự hài lòng của người dân. Qua các ý kiến phát biểu tại hội nghị cho thấy việc chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân tỉnh đã đạt được những kết quả quan ừọng, đáng khích lệ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Việc các chỉ số của tỉnh xếp ở thứ hạng thấp ngoài các nguyên nhân khách quan, thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, đó là: Khâu chuẩn bị, thẩm định tự chấm điểm và phân tích, giải trình bảo vệ các điểm số của các sờ, ngành chưa tốt. Công tác truyền thông về cải cách hành chính chưa sâu rộng, chưa đa dạng các hình thức tuyên truyền. Một số sở, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại với người dân và doanh nghiệp.
Để cải thiện, nâng cao thứ hạng các chỉ số trong năm 2022, quyết tâm trở lại TOP khá cả nước, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ: Khẩn trương rà soát bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp.Đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là người dân, tổ chức. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông đóng vai trò nòng cốt tham mưu, định hướng việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; tiép nhận và có văn bản xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính. Đẩy mạnh việc triển khai và thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyển mức độ 3 và 4./.