TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính sách đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện An Biên tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2022

(15:38 | 11/07/2022)

Sáng ngày 11/7/2022, Ông Trần Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện An Biên đã chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động Ban đại diện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có Trưởng ban và các thành viên Ban đại diện huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn, lãnh đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, đại diện Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Biên đến dự và đưa tin. Tại Hội nghị, các thành viên tham dự đã tiếp thu các văn bản, tài liệu triển khai trong hội nghị nghe Giám đốc Phòng giao dịch thay mặt Ban đại diện báo cáo kết quả hoạt động Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Qua buổi làm việc, Ông Trần Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện An Biên đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm, dù còn chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch Covid-19, tuy nhiên, Ban đại diện và NHCSXH huyện đã báo cáo, tham mưu kịp thời đến Thường trực Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện quyết liệt kịp thời gói tín dụng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn, đẩy mạnh giải ngân để người nghèo và các đối tượng chính sách khác kịp thời tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất; triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ.

UBND các xã, thị trấn và các đoàn thể nỗ lực cố gắng, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và các giải pháp để triển khai thực hiện một cách quyết liệt, từ đó đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt như: Thực hiện đạt 5/6 chỉ tiêu nghị quyết Ban đại diện huyện đề ra; chất lượng tín dụng tiếp tục chuyển biến tích cực, nợ quá hạn giảm từ 0,47% xuống còn 0,34%; Tổ TK&VV loại tốt, khá chiếm 94% trên tổng số tổ TK&VV; nguồn vốn tăng cao, trên 23 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 8,06% so với đầu năm, giải ngân dứt điểm vốn các chương trình, cơ bản đáp ứng kịp thời vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhiều mô hình, dự án hiệu quả, hộ vay đã dần thích ứng và phục hồi, phát triển kinh tế, nộp lãi, tham gia tiết kiệm tăng cao... 

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện còn chậm so kế hoạch; tỷ lệ thu lãi theo đề án chưa đạt, một vài đơn vị thực hiện chỉ tiêu phương án đạt thấp; hội đoàn thể cấp xã vài nơi thực hiện kiểm tra, giám sát còn chậm; chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV chưa đồng đều, còn 13 tổ có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2%.

Từ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đề ra mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện đến cuối năm 2022 và giao cho Ban Giám đốc NHCSXH huyện, thành viên Ban đại diện huyện tổ chức thực hiện các mục tiêu, giải pháp được nêu trong báo cáo, trong đó tập trung số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng mới kịp thời. Tranh thủ các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn cho Nhân dân để sản xuất. Tham mưu UBND huyện tổ chức tổng kết 20 triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ.

UBND xã, thị trấn triển khai đến người dân về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP. Lập danh sách các đối tượng thụ hưởng vôn tín dụng chính sách, nhất là các đối tượng được thụ hưởng các Chương trình tín dụng trong gói tín dụng phục hồi và phát triển sản xuất theo Nghị quyết số Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ để người dân tiếp cận vốn kịp thời, kể cả qua rà soát thường xuyên trong năm. 

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục giải ngân kịp thời vốn các Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ khi được giao vốn. Công khai và tổ chức thực hiện hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP. Tham mưu Ban đại diện thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra và giám sát việc khắc phục những tồn tại hạn chế được nêu trong báo cáo. Tổ chức tốt các phiên giao dịch đảm bảo hiệu quả, an toàn trong hoạt động và phòng chống dịch Covid-19. 

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, nhất là các chương trình cho vay theo Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ; phối hợp bình xét cho vay đúng đối tượng, tổ chức kiểm tra nghiêm túc đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, tránh trục lợi. Phấn đấu đến 31/12/2022 không còn Hội cấp xã có tỷ lệ nợ quá hạn trên 1% và 1/3 Hội, đoàn thể cấp xã nợ quá hạn bằng không.

Tiếp tục tập trung các nguồn vốn tạm thời, nhàn rỗi vào NHCSXH theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư, vận động các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân, hội viên mở tài khoản tiền gửi hoạt động tại NHCSXH để tăng cường nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách. 

Qua hội nghị, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã trao Bằng khen của UBND tỉnh đối với tập thể Phòng giao dịch NHCSXH huyện An Biên và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021; trao 03 Giấy khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với 03 cá nhân đã có thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động của NHCSXH năm 2021./.