TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn trả lương cho người lao động phục hồi sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng đại dịch Covid-19

(13:21 | 15/11/2021)

Đây là một nội dung trong Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Để nguồn vốn nhanh chóng đến được doanh nghiệp, góp phần giảm bớt khó khăn về tài chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì, phục hồi sản xuất trong điều kiện “bình thường mới” và thích ứng an toàn.

Ngày 12/11/2021, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Biên đã có buổi ký kết hợp đồng cho vay người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động phục hồi sản xuất với Công ty Cổ phần Kiên Giang Composite đóng trên địa bàn huyện, số tiền vay lần thứ nhất là 159,64 triệu đồng, lãi suất ưu đãi 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay, để trả lương cho 52 lao động.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Kiên Giang Composite phải ngưng hoạt động để chấp hành yêu cầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định của UBND tỉnh về tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, theo đó doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động sản xuất, giao thương, đầu ra, đầu vào hàng hóa bị thắc chặt, người lao động phải dừng không có việc làm, doanh nghiệp không có nguồn thu… khó khăn chồng chất khó khăn.

Ngay khi Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được ban hành. Doanh nghiệp đã mạnh dạng đăng ký và được NHCSXH huyện An Biên chủ động liên hệ, phối hợp và hướng dẫn trực tiếp, tận tình, trong khoản thời gian rất ngắn, từ ngày NHCSXH huyện An Biên tiếp nhận hồ sơ đến khi ký hợp đồng tín dụng và giải ngân chỉ trong 04 ngày làm việc.

Chị Nhan Thị Thu Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Giang Composite chia sẻ: Với thủ tục vay vốn được NHCSXH huyện hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh, gọn, kịp thời đã giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn về tài chính để trả lương cho người lao động khôi phục sản xuất, nhờ có chính sách kịp thời từ Chính phủ và nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, doanh nghiệp sẽ sớm ổn định và an tâm trong phục hồi sản xuất, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đảm bảo đời sống, thu nhập của người lao động và hoàn vốn theo quy định.

Trong trạng thái xã hội  “bình thường mới” và thích ứng an toàn, chính sách cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn trả lương cho người lao động phục hồi sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, với lãi suất 0% và không phải đảm bảo bằng tài sản đã đi vào cuộc sống một cách thiết thực, vừa tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, vừa tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động an tâm sản xuất. Quan trọng hơn hết chính là, dù trong cơn đại dịch hết sức khó khăn, chính sách của Chính phủ và nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đã tạo được niềm tin vững chắc của nhân dân vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, doanh nghiệp giữ được lao động ổn định phục hồi sản xuất, người lao động phấn khởi vì có việc làm, thu nhập ổn định, đảm bảo được cuộc sống gia đình./.

Bài và ảnh: TTT